Een fantastische traditie op het St-Gregorius College is de examenviering en het eindexamendiner. Als alle schoolexamens achter de rug zijn, vieren we met elkaar de laatste schooldag. De examendocenten staan de hele middag in de keuken om een gastronomisch hoogstandje voor alle examenkandidaten op tafel te zetten. De examenkandidaten komen aan het begin van de avond bij elkaar om samen stil te staan bij vier, vijf of zes jaar Gregorius. Dit jaar was het thema van de viering: ‘je kunt meer dan je denkt’. Er werd terug en vooruit gekeken met humor en vertrouwen. Na de viering gingen de leerlingen aan tafel voor het diner. De docenten serveren het eten uit, de examenkandidaten zijn te gast. Op deze feestelijke avond sluiten we een bijzonder schooljaar af en luiden we de eindsprint naar het diploma in.

Categorieën: Schoolnieuws