Tijdens onze Rectors League geven docenten – promovendi/postdocs, universitair docenten (UD’s), universitair hoofddocenten (UHD’s) en hoogleraren – van de Universiteit Utrecht gedurende één ochtend gastcolleges op onze school. Zij vertellen over hun vakgebied aan leerlingen uit 4, 5 en/of 6 vwo. Zo delen deze docenten hun kennis en hun enthousiasme voor de wetenschap met uw leerlingen.

Leerlingen maken tijdens een Rectors League kennis met de wetenschap. De Rectors League kan een rol spelen in de oriëntatie op een vervolgstudie en als inspiratiebron dienen voor het vinden van een onderwerp voor het profielwerkstuk. Leerlingen maken kennis met opleidingen die geen schoolvak zijn. En, ze ervaren dat bij bijvoorbeeld een universitaire studie natuurkunde meer en andere dingen aan bod komen dan bij het schoolvak natuurkunde.