St-Gregorius College Utrecht sinds 1873

Voor de oprichting van het Gregorius moeten we bijna 150 jaar terug in de tijd. Op 13 augustus 1873 wordt aan de Utrechtse Ganzenmarkt de Aartsbisschoppelijke St. Gregoriusschool opgericht voor armlastige kinderen uit de stad. Hetzelfde jaar wordt daar het eerste Gregoriushuis gesticht ten behoeve van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart. In eerste instantie gaat het om drie fraters, maar vanwege de snelle aanwas verhuist het Gregoriushuis al enkele jaren later naar de Herenstraat. De aanwas van zowel fraters als leerlingen blijft toenemen, net als het aantal schoolactiviteiten en in 1909 blijkt de beschikbare ruimte aan de Herenstraat al weer te klein. De St. Gregoriusschool trekt dan in een pand op de Kromme Nieuwegracht/Nobeldwarsstraat en binnen enkele jaren komen er MULO- en ULO-afdelingen bij.

In 1930 wonen er 217 fraters en fraters in opleiding in het Gregoriushuis. Rond die tijd krijgt de lagere school-afdeling ook het pand aan het Hiëronymusplatsoen tot zijn beschikking. De school heet dan ‘R.K. Burgerschool voor Jongens’. In het schooljaar 1950-1951 zijn er maar liefst 764 leerlingen op deze lagere school, die na enige tijd in zijn geheel verhuist naar het verderop gelegen Hiëronymusplatsoen . De middelbare school-afdelingen blijven op de Kromme Nieuwegracht/Nobeldwarsstraat en in 1964 wordt de school een scholengemeenschap voor zowel mavo- als havo onderwijs. In 1969 wordt de school ook toegankelijk voor de eerste (vijf) katholieke meisjes en met de toevoeging van een vwo-afdeling wordt het Gregorius in 1990 een college. De lagere school wordt in 1994 opgeheven.

Van Asch van Wijckskade

Met de ingebruikname van het pand aan de Van Asch van Wijckskade – tot 2002 nog locatie voor het openbare Thorbecke College – voor uitsluitend havo/vwo-onderwijs (onder- en bovenbouw) beschikt het Gregorius sinds 2009 over twee locaties. In het gebouw aan het Hiëronymusplantsoen is nu de Vrije School Utrecht voor basisonderwijs gevestigd.

Start vrijeschool voor voortgezet onderwijs

Binnen het Gregorius is in augustus 2018 de vrijeschool voor voortgezet onderwijs in de stad Utrecht gestart, met als naam Waldorf Utrecht. De unieke middelbare vrijeschool in Utrecht is voor vwo, havo en mavo.

Start school voor design, science & art Descart

Vanaf 2020 heeft Utrecht nóg een unieke vorm van voortgezet onderwijs gekregen voor vwo en voor havo: een school voor design, science & art met de naam Descart. Met Descart heeft het St-Gregorius College het onderwijsaanbod in Utrecht nog verder verrijkt.

Uitfasering reguliere leerroute

Leerlingen die vanaf 2020 starten op het St-Gregorius College, kiezen voor Descart of voor Waldorf Utrecht. Daarmee wordt het Gregorius dé middelbare school in Utrecht voor leerlingen die zich ook creatief willen ontwikkelen.

Traditie en geschiedenis

Het Gregorius College is van oudsher een katholieke school. Vanuit de katholieke traditie willen wij graag bijdragen aan de vorming van onze leerlingen. Wie ben je, wat geloof je, wat kan je voor een ander betekenen? Onze missie is dan ook ‘een maximale ontplooiing bieden in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving’. Ons volledige team zet zich daarbij met hart en ziel in voor uw dochter of zoon.

Op de Gregorius-lagere school hebben in het verleden overigens een aantal ‘bekenden’ gezeten: schrijver C.C.S Crone (overleden in 1951), bisschop Möller van Groningen (overleden in 1999), de beruchte seriemoordenaar Hans van Zon (overleden in 1998), de nog levende directeuren-Sturkenboom: Marcel (NOC*NSF), Martin (FC Utrecht) en Paul (Slotervaartziekenhuis).

De vroegere Sint Gregoriusschool, nu Vrije School Utrecht (basisschool).

Aftellen naar 150 jaar Gregorius College Utrecht

Zoals u kunt lezen bestaat onze school al sinds 13 augustus 1873. Dat is bijna 150 jaar, een enorme prestatie! Vanzelfsprekend staan we daar in 2023 dan ook uitgebreid bij stil en in de aanloop daarnaartoe is inmiddels een ‘jubileum team’ samengesteld. Dit team onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een aantrekkelijk en feestelijk jubileumboek en daarnaast wellicht ook een (leerlingen)krant of -magazine over de historie van het Gregorius. Hier zullen we uiteraard ook leerlingen bij betrekken.

Speuren naar sporen uit het verleden is nog best een intensieve klus en alle hulp is dan ook zeer welkom. Als je bijzondere informatie hebt over de historie van het St-Gregorius College, graag ludieke verhalen uit het verleden wilt delen of iemand kent die dat wil: laat het ons weten. Ook historische/oude foto’s zijn uiteraard enorm welkom. Je kunt dat onder vermelding van ‘Gregorius150’ kenbaar maken via administratie@gregorius.nl, wat vooralsnog geen garantie is voor het gebruik ervan. Bijzonderheden vanuit het jubileum team en/of rond de viering van het jubileum zullen wij te zijner tijd delen in onze nieuwsbrief en/of via onze social media kanalen, te weten Facebook en Instagram.

Alumnus van het Gregorius

Ben je alumnus van het Gregorius? Word dan nu lid van de LinkedIn-groep voor alle updates:https://www.linkedin.com/groups/3151623