Een wisseling van een vo-school (voortgezet onderwijs school) naar een andere vo-school gaat in Utrecht via de vo-vo-procedure. De overstap naar onze school, begint altijd met een gesprek op je eigen huidige school.

Over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt, afgestemd met Sterk VO. Een inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling, het kennismakingsgesprek voor beide partijen positief is en de afleverende school in staat is om een zorgvuldige overdracht te bieden.

Zij-instroom per augustus

Voor het groepsproces vinden we het onwenselijk wanneer leerlingen in de loop van een schooljaar een overstap maken naar Waldorf Utrecht of naar Descart. Daarom is zij-instroom in principe alleen mogelijk per de start van een nieuw schooljaar.

Aanmelding

Zit je op een middelbare school in Utrecht? Dan meldt je huidige school de overstap aan via het digitaal platform Onderwijs Transparant.

Contact

In 2023/2024 heeft onze school twee afdelingen: De school voor design, science & art Descart (klas 1 t/m 4) en de vrijeschool Waldorf Utrecht (klas 7 t/m 12). Er zitten ook leerlingen in de uitfaserende reguliere leerroute (klas 5 en 6).

Contact over zij-instroom Descart via descart.nl/aanmelding-en-toelating.
Contact over zij-instroom Waldorf Utrecht via waldorf@gregorius.nl.

Contact over zij-instroom in onze reguliere onderwijsrichting via b.gilissen@gregorius.nl.