Een wisseling van een vo-school (voortgezet onderwijs school) naar een andere vo-school gaat in Utrecht via de vo-vo-procedure. De overstap naar onze school, begint altijd met een gesprek op je eigen huidige school.

Over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt, afgestemd met Sterk VO. De huidige school verzorgt uiterlijk 1 juni via Onderwijs Transparant de procedure van de overschrijving (in het geval van een overstap op advies van de huidige school is deze deadline eerder, zoals vastgesteld in de procedure). Wij nemen de aanmelding in behandeling en informeren of er plaatsingsmogelijkheden zijn. De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling, het kennismakingsgesprek voor beide partijen positief is en de afleverende school in staat is om een zorgvuldige overdracht te bieden.

Zij-instroom per september

Voor het groepsproces vinden we het onwenselijk wanneer leerlingen in de loop van een schooljaar een overstap maken naar Waldorf Utrecht of naar Descart. Daarom is zij-instroom in principe alleen mogelijk per de start van een nieuw schooljaar.

Aanmelding

Zit je op een middelbare school in Utrecht? Dan meldt je huidige school de overstap aan via het digitaal platform Onderwijs Transparant.

Zit je op een middelbare school buiten regio Utrecht: gebruik ons aanmeldformulier.

Contact

In 2022/2023 heeft onze school drie afdelingen: De school voor design, science & art Descart (klas 1 t/m 3), de vrijeschool Waldorf Utrecht (klas 7 t/m 11) en de uitfaserende reguliere leerroute (klas 4 t/m 6).

Contact over zij-instroom Descart via descart@gregorius.nl.
Contact over zij-instroom Waldorf Utrecht via waldorf@gregorius.nl.

Contact over zij-instroom in onze reguliere onderwijsrichting via b.gilissen@gregorius.nl.