Een overstap van een vo-school (voortgezet onderwijs school) naar een andere vo-school gaat in Utrecht via de vo-vo-procedure. We hebben een centraal systeem waar leerlingen aangemeld kunnen worden (dat systeem heet Onderwijs Transparant). De overstap naar onze school, begint daarom altijd met een gesprek op je eigen huidige school.

Inschrijving binnen Utrecht

Ook over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt, afgestemd met Sterk VO. De huidige school start de procedure van de overschrijving. De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling en het kennismakingsgesprek voor beide partijen positief is.

Inschrijving buiten Utrecht

Voor aanmelding van leerlingen buiten Utrecht kunt ons aanmeldingsformulier gebruiken. De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling en het kennismakingsgesprek voor beide partijen positief is.

Contact

Contact over zij-instroom Descart klas 2 via descart@gregorius.nl.
Contact over zij-instroom Waldorf Utrecht klas 8, 9 of 10 via waldorf@gregorius.nl.

Contact over zij-instroom in onze reguliere onderwijsrichting klas 3 t/m 6 via b-gilissen@gregorius.nl.
Voor toelichting op de toelating van zij-instromers vanaf vmbo-tl 4 naar havo 4 kunt u contact opnemen via b-schutte@gregorius.nl.