Lesrooster

De lesroosters van de leerlingen kunt u vinden in Magister.

Lestijden

Programma regulier 50-minuten rooster vrijeschool
les 1 08.25-09.15
2 09.15-10.05 1 08.40-09.30
3 10.05-10.55 2 09.30-10.20
pauze 10.55-11.15 10.20-10.40
les 4 11.20-12.10 3 10.40-11.25
5 12.10-13.00 4 11.25-12.10
pauze 13.00-13.20 12.10-12.35
les 5 12.35-13.25
6 13.25-14.15 6 13.25-14.15
7 14.15-15.05 7 14.15-15.05
8 15.05-15.55 8 15.05-15.55

40-minuten rooster

Soms is er een 40-minuten rooster. De eerste les begint dan gewoon om 8.25 uur. De eerste pauze is dan van 10.25-10.45 uur. De tweede pauze is dan van 12.10-12.30 uur. Het achtste uur is dan om 14.35 uur afgelopen.

Vakanties St-Gregorius College schooljaar 2019 – 2020

 • Zomervakantie zaterdag 20 juli t/m dinsdag 3 september 2019
 • Eerste schooldag woensdag 4 september 2019
 • Herfstvakantie zaterdag 19 oktober t/m zondag 27 oktober 2019
 • Kerstvakantie zaterdag 21 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020
 • Vrije dag 20 januari 2020
 • Vrije dag 5 februari 2020
 • Krokusvakantie zaterdag 22 februari t/m zondag 1 maart 2020
 • Vrije dag vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag)
 • Vrije dag maandag 13 april 2020 (Tweede Paasdag)
 • Meivakantie zaterdag 25 april t/m dinsdag 5 mei 2020
 • Vrije dagen donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei 2020
 • Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020
 • Zomervakantie zaterdag 18 juli t/m zondag 30 augustus 2020

Jaaragenda schooljaar 2019 – 2020

Klik hier om de jaaragenda 2019-2020 te bekijken, versie 30 augustus 2019.

Vakanties schooljaar 2020 – 2021

Door het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) is de vakantieregeling voor de komende schooljaren vastgesteld. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van het OCW. Ook kunt u daar de vastgestelde vakanties voor de komende jaren vinden. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De definitieve vaststelling van de herfst- en voorjaarsvakantie voor een nieuw schooljaar wordt gaande het daaraan voorafgaande schooljaar in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Zodra deze indeling definitief is vastgesteld wordt het overzicht daarvan gepubliceerd op de website.