Jaaragenda

Alle genoemde activiteiten in de jaaragenda vinden onder voorbehoud plaats. In verband met Covid-19, houden we ons aan de dan geldende RIVM richtlijnen waar wij ons beleid zo nodig op aanpassen.

Vakanties schooljaar 2022 – 2023

Woensdag 24 augustus 2022 is de eerste schooldag na de zomervakantie.

De data van de schoolvakanties / vrije dagen in 2022 – 2023 zijn als volgt:

  • 22 oktober – 30 oktober 2022 herfstvakantie
  • 24 december 2022 – 8 januari 2023 kerstvakantie
  • 25 februari – 5 maart 2023 voorjaarsvakantie
  • vrijdag 7 april 2023 Goede Vrijdag, vrije dag voor leerlingen
  • maandag 10 april 2023 Pasen
  • 22 april – 7 mei 2023 meivakantie
  • 18 en 19 mei 2023 Hemelvaart
  • maandag 29 mei 2023 Pinksteren
  • 7 juli 2023 start zomervakantie
  • woensdag 23 augustus 2023 eerste schooldag 2023/2024

Vakanties schooljaar 2023 – 2024

Door het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) is de vakantieregeling voor de komende schooljaren vastgesteld. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van het OCW. Ook kunt u daar de vastgestelde vakanties voor de komende jaren vinden. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De definitieve vaststelling van de herfst- en voorjaarsvakantie voor een nieuw schooljaar wordt gaande het daaraan voorafgaande schooljaar in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Zodra deze indeling definitief is vastgesteld wordt het overzicht daarvan gepubliceerd op de website.