Lesrooster

De lesroosters van de leerlingen kunt u vinden in Magister.

Lestijden

Programma 50-minuten rooster 40-minuten rooster
aanloop 08.20-08.25 08.20-08.25
les 1 08.25-09.15 08.25-09.05
2 09.15-10.05 09.05-09.45
3 10.05-10.55 09.45-10.25
pauze 10.55-11.15 10.25-10.45
aanloop 11.15-11.20 10.45-10.50
les 4 11.20-12.10 10.50-11.30
5 12.10-13.00 11.30-12.10
pauze 13.00-13.20 12.10-12.30
aanloop 13.20-13.25 12.30-12.35
les 6 13.25-14.15 12.35-13.15
7 14.15-15.05 13.15-13.55
8 15.05-15.55 13.55-14.35

Vakanties St-Gregorius College schooljaar 2018 – 2019

  • Zomervakantie zaterdag 14 juli t/m zondag 26 augustus 2018
  • Eerste schooldag maandag 27 augustus 2018
  • Herfstvakantie zaterdag 20 oktober t/m zondag 28 oktober 2018
  • Kerstvakantie zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari 2019
  • Krokusvakantie zaterdag 23 februari t/m zondag 3 maart 2019
  • April/mei vakantie vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei 2019
  • Hemelvaart donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
  • Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019
  • Zomervakantie zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september 2019

Jaaragenda schooljaar 2017 – 2018

Klik hier om de jaaragenda tot de zomervakantie te bekijken d.d. 14 juni 2018

Vakanties schooljaar 2019 – 2020

Door het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) is de vakantieregeling voor de komende schooljaren vastgesteld. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van het OCW. Ook kunt u daar de vastgestelde vakanties voor de komende jaren vinden. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De definitieve vaststelling van de herfst- en voorjaarsvakantie voor een nieuw schooljaar wordt gaande het daaraan voorafgaande schooljaar in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Zodra deze indeling definitief is vastgesteld wordt het overzicht daarvan gepubliceerd op de website.