Vakanties schooljaar 2020 – 2021

Woensdag 2 september 2020 is de eerste schooldag na de zomervakantie.

De data van de schoolvakanties / vrije dagen in 2020 – 2021 zijn als volgt:

 • 19 oktober – 23 oktober 2020 herfstvakantie
 • 21 december 2020 – 1 januari 2021 kerstvakantie
 • maandag 9 november – studiedag
 • 12 februari – geen lessen i.v.m. de show
 • 22 februari – 26 februari 2021 voorjaarsvakantie
 • vrijdag 2 april 2021 Goede Vrijdag
 • maandag 5 april 2021 Pasen
 • dinsdag 27 april 2021 Koningsdag
 • 2 mei – 14 mei 2021 meivakantie
 • maandag 24 mei 2021 Pinksteren
 • 17 juli 2021 start zomervakantie
 • woensdag 1 september 2021 eerste schooldag 2021/2022

Jaaragenda schooljaar 2020 – 2021

Alle genoemde activiteiten in de jaaragenda vinden onder voorbehoud plaats. In verband met Covid-19, houden we ons aan de dan geldende RIVM richtlijnen waar wij ons beleid zo nodig op aanpassen.

Vakanties schooljaar 2021 – 2022

Door het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) is de vakantieregeling voor de komende schooljaren vastgesteld. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van het OCW. Ook kunt u daar de vastgestelde vakanties voor de komende jaren vinden. Voor de herfst- en voorjaarsvakantie geeft het ministerie van OCW slechts adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. De definitieve vaststelling van de herfst- en voorjaarsvakantie voor een nieuw schooljaar wordt gaande het daaraan voorafgaande schooljaar in overleg met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Zodra deze indeling definitief is vastgesteld wordt het overzicht daarvan gepubliceerd op de website.