Stages

Voor informatie over stages zie: gregorius.nl/stages. Aanmelden voor stage op Descart of op Waldorf Utrecht: stage@gregorius.nl.

Werken op Descart?

Kijk dan nu op https://descart.nl/vacatures/.

Overzicht huidige vacatures

Voor een actueel overzicht van de openstaande vacatures op het Gregorius, bekijk onze pagina op meesterbaan.nl.

Onderwijsambassadeur worden

Een onderwijsambassadeur werkt zelf buiten het onderwijs of is met pensioen en wil zich graag één dag per week inzetten voor het onderwijs. Als onderwijsambassadeur word je meestal gekoppeld aan een
onderwijsprofessional, vaksectie of werk je mee aan een specifiek onderwijs-thema. Ook is het mogelijk een koppeling te maken met een schoolleider of decaan. Door te helpen met allerlei taken van een onderwijsprofessional en het inzetten van je expertise, werkervaring en talenten ontstaat een waardevolle kruisbestuiving voor de school, onderwijsprofessional en leerling. Voor meer informatie kijk op onderwijsambassadeurs.nl.

Keurmerk opleidingsschool

De auditcommissie van het Keurmerk Opleidingsschool van de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht heeft onze school het keurmerk gegeven.

De opleidingsschool is een leernetwerk waarin derde- en vierdejaarsstudenten stage lopen én onderwijs uit de lerarenopleiding op de stageplek volgen. In dit opleidingsprogramma staat het leren vanuit de praktijk en vanuit de leervragen van de studenten centraal. De studenten lopen stage waardoor ze de kans krijgen om kennis te maken met en te leren van vernieuwend onderwijs. De eerste- en tweedejaars studenten worden eveneens begeleid door werkplekbegeleiders en volgen ook intervisie.

Voor de nieuwe, startende docenten heeft onze opleidingsschool een apart opleidingsprogramma (inductieprogramma). De belangrijkste kenmerken van dit programma zijn intervisie, kennismaken met onze leerlijnen en persoonlijke begeleiding.

Studenten kunnen voor meer informatie contact opnemen met de stagecoördinatoren via stage@gregorius.nl.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met onze schoolopleider Carla Wilpshaar (c.wilpshaar@gregorius.nl).

Werken bij het Gregorius?

Het St-Gregorius College is een scholengemeenschap in het centrum van Utrecht voor vwo, havo en mavo. Op het Gregorius leiden we kinderen op voor de wereld van nu en van morgen. Zo voorzien we in de sterke behoefte aan zelfbewuste mensen die een wezenlijke bijdrage willen én kunnen leveren aan de samenleving. En dat is niet iets van de laatste tijd! We bieden leerlingen al 150 jaar lang de ruimte om in een veilige en vertrouwde omgeving hun vleugels uit te slaan. Hier mogen ze laten zien wie ze zijn, waar ze voor staan en vooral ook waar ze van dromen.

We hebben momenteel twee afdelingen: Descart en Waldorf Utrecht. De twee afdelingen hebben een eigen identiteit en visie en vormen samen het Gregorius.

Op Waldorf Utrecht bieden we modern vrijeschool voortgezet onderwijs. Leerlingen groeien op tot vrij denkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan. In het schooljaar 2023-2024 is Waldorf Utrecht gehuisvest aan de Nobeldwarsstraat.

Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes. In het schooljaar 2023-2024 is Descart gehuisvest aan de Van Asch van Wijckskade.

Leerlingen op het Gregorius ontwikkelen zich tot creatieve wereldburgers met lef en initiatief.

Open sollicitatie

Is er momenteel geen passende vacature? Dan kun je ook een open sollicitatie sturen. Mail je motivatie en CV naar a.mooijman@gregorius.nl. Wij houden je gegevens in onze portefeuille. Zodra er een passende vacature beschikbaar is, nemen wij contact met je op.

Reageren op vacatures

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de rector. Reacties zijn welkom via a.mooijman@gregorius.nl.