Descart en Waldorf gaan verder waar andere scholen stoppen. In alle lessen kunnen kunstzinnige activiteiten op onze school voorkomen. Descart en Waldorf Utrecht zijn in Utrecht dé school voor leerlingen die zich ook creatief willen ontwikkelen.

Creativiteit

Met creativiteit bedoelen we op Descart het creatief doen, maar ook het creatief kijken en het creatief denken. Kunst is op Descart een verplicht eindexamenvak. Dit betekent dat wij vakken als dans, drama, muziek en beeldende vormgeving op Descart net zo serieus nemen als bijvoorbeeld wiskunde. Bovendien betekent dit dat de leerlingen van Descart alle schooljaren kunstbeschouwing (kunst algemeen) krijgen. Op Descart zien we de creativiteit onder andere terug in vakoverstijgende portfolio-opdrachten.

Kunstzinnigheid

Op Waldorf Utrecht zien we kunstzinnigheid in drie verschillende lagen terug in de vrijeschoolpedagogie: in de kunstvakken, in de andere vakken en in de didactiek. Creativiteit zien we uiteraard in de kunstvakken, maar zeker ook in de andere vakken zoals wiskunde en de talen. Leraren op Waldorf Utrecht onderwijzen de werelden van kleur, klank, vorm en gebaar net zoals de werelden van getallen en spelling, natuur- en scheikunde. In de vrijeschool wordt veel tijd ingeruimd voor kunstzinnige verwerkingen van de lesstof zodat het onderwijs kunstzinnig wordt. Het doel hiervan is dat niet alleen het hoofd aangesproken wordt, maar ook het hart (de beleving) en de handen (door kunstzinnig bezig te zijn).

Meer activiteiten

Op Descart en Waldorf Utrecht worden meer kunstvakken aangeboden en zijn er meer kunst- en cultuuractiviteiten voor alle leerlingen op school. Zo bieden we naast beeldende vormgeving, dans, drama en muziek ook vakken als fotografie, houtbewerking, textiel, architectuur, koor en nog veel meer. Als je onze school inkomt dan zie je overal kunst hangen, er is een podium en de teken- en muzieklokalen zijn heerlijk om in te werken.

Verrijking

Naast de kunstvakken in het lesrooster, bieden we op Descart en Waldorf Utrecht ook allerlei verrijkingsgroepen en -activiteiten zoals de schoolband, showgroep, schoolkrant, debatclub, spelletjesclub, voorleeswedstrijd en het filmfestival. Bovendien hebben we jaarlijks een grote show in de Stadsschouwburg Utrecht.

Portfolio

Op onze school vinden we het van groot belang dat er keuzevrijheid en eigenaarschap is in hoe leerlingen een opdracht uitvoeren. Dit geldt voor alle vakken. Op Descart en Waldorf Utrecht wordt gewerkt aan een portfolio waarin feedback en reflectie de ruimte krijgen. Dit is soms vakgebonden en soms vakoverstijgend.

Antropologie

Daarnaast bieden we op Descart het vak antropologie aan waarbij elementen van maatschappijleer, burgerschap, filosofie en levensbeschouwing samenkomen tot een schoolvak.

Excursies

Op onze school is een bezoek aan een tentoonstelling, theater,
concert, workshop, festival of bijvoorbeeld een film geen uitzondering. Bovendien bieden we jaarlijks (buitenlandse) excursies. Op Waldorf Utrecht worden cultuurdagen georganiseerd en zijn er jaarfeesten. Met deze jaarfeesten – die verbonden zijn met de vier seizoenen – stimuleren we bij onze leerlingen verbondenheid met de natuur en met historische en culturele tradities. Op Descart hebben we elk kwartaal een thema-opening en -sluiting. Alle uitstapjes bereiden we tot in de puntjes voor en we betrekken regelmatig leerlingen bij de organisatie.