Uniek in Utrecht

Een vrijeschool voor voortgezet onderwijs is uniek in Utrecht. In 2018 is het Gregorius College zeer succesvol gestart met de eerste middelbare vrijeschool van Utrecht.

Waldorf Utrecht voor vwo, havo en mavo

De vrijeschool heet Waldorf Utrecht. De naam is internationaal herkenbaar, want in onder andere Duitsland en de Verenigde Staten is Waldorf de naam voor vrijescholen. De vrijeschool Waldorf Utrecht is onderdeel van het Gregorius College. De leerlingen zijn geplaatst in heterogene klassen, waar kinderen met mavo- tot en met vwo-niveau met en van elkaar kunnen leren.

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.” – Griekse wijsgeer Heraklitis

Onze kernwaarden

  • Brede ontwikkeling
  • Werken vanuit een antroposofisch mensbeeld
  • Kunstzinnigheid in alles
  • Creëren van een tweede thuis

Worden wie je bent

Op de vrijeschool vinden we het belangrijk dat je leert te ontdekken wie je bent. Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe leer ik? Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk in het leven? We geven samen met ouders en leerlingen vorm aan modern vrijeschool-onderwijs. Daarbij is er veel aandacht voor kunst en cultuur. Leerlingen krijgen persoonlijke aandacht en ze worden uitgedaagd in hun cognitieve en kunstzinnige ontwikkeling.

De leerlingen krijgen alle reguliere schoolvakken. Leerlingen kunnen er naar het vwo, de havo en mavo. Tot en met het derde schooljaar zitten de kinderen van alle niveaus bij elkaar.

Periode-onderwijs

Een van de speerpunten van de vrijeschool is het periodeonderwijs. Periodeonderwijs geeft de leerlingen de gelegenheid zich gedurende een aantal weken de eerste twee uren van de dag te concentreren op een onderwerp, zodat verdieping plaats kan vinden. Het periodeonderwijs heeft een cyclus van drie weken, waarin telkens een ander thema centraal staat.

Het periodeonderwijs maakt het voor de leerling mogelijk zich diepgaand met de stof te verbinden. De leerling verwerkt de lesstof in het periodeschrift en schrijft zo als het ware zijn eigen leerboek. Het periodeonderwijs met de rijke thematiek wordt gevolgd door alle leerlingen. Zo wordt elke leerling een breed kader geboden om zich te ontwikkelen en zichzelf te leren kennen.

Wat je leert, verwerk je op kunstzinnige wijze

De leerstof op kunstzinnige wijze verwerken, betekent dat je de aangeleerde kennis en vaardigheden met je hele lijf ervaart en dat die niet alleen in je hoofd blijven zitten. De leerstof past bij je leeftijd, wordt met het hoofd geleerd, maar ook op kunstzinnige wijze verwerkt. Dit doen we met tekenen, schilderen, toneel, muziek of het bewerken van verschillende materialen. Hierdoor krijgt de leerstof een wezenlijke betekenis waardoor je de stof beter onthoudt en kunt gebruiken.

Ook buiten het lokaal is er veel te leren

Op de vrijeschool leer je met hoofd, hart en handen. Voor alle drie is evenveel aandacht. Je leert dus niet alleen door te zitten en te luisteren of uit je hoofd te leren. Ook door te doen, samen te werken en te leren luisteren naar je gevoel kun je veel wijzer worden. We verbinden het leren steeds met het leven: de buitenwereld én je binnenwereld.

Meer informatie

Heb je belangstelling?

Kom naar onze informatieavond.