Aanmeldingsronde 2024

De inschrijving start op 25 maart 2024 en sluit op 31 maart 2024.

Naar Descart?

Wil je naar Descart? Kijk dan op descart.nl/aanmelding-en-toelating.

Naar Waldorf Utrecht?

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan via de meester of juf van de basisschool. De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.

Zit je op een school waar niet gewerkt wordt met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant? Dan kun je een aanmeldingsformulier en onderwijskundig rapport aanvragen bij Naar het VO via info@naarhetvo.nl. De basisschool verstuurt deze documenten vervolgens naar Naar het VO. Op de website Naar het VO staat een overzicht van belangrijke data voor aanmelding en plaatsing.

Waldorf Utrecht klas 7 vwo, havo, mavo (vmbo-tl) biedt plek voor 84 leerlingen, waarbij ruimte is voor minimaal 28 leerlingen met een tl/havo-advies en onbeperkt ruimte voor leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies.

Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure.

Zowel kinderen vanuit de vrijeschool als vanuit andere basisscholen kunnen zich aanmelden voor Waldorf Utrecht. Op Waldorf start je in ‘klas 7’, dat is het eerste leerjaar voortgezet onderwijs. Leerlingen met een gymnasium-, vwo-, havo- en mavo-advies worden toegelaten tot Waldorf Utrecht. Tot en met het derde schooljaar zitten de kinderen van alle niveaus bij elkaar. Waldorf Utrecht gaat bij de aannameprocedure uit van een evenwichtige verdeling van de verschillende niveaus per leerjaar.

In het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt volgens de pedagogische uitgangspunten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Centraal in de pedagogische idealen staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Daarom is er in dit onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling.

Wordt er altijd geloot?

Nee, een school moet loten als zij meer aanmeldingen heeft ontvangen dan het aantal beschikbare plekken voor dat onderwijsniveau. De eventuele loting vindt plaats onder notarieel toezicht. Hoe groot de kans is dat er geloot gaat worden valt niet vooraf te zeggen; het verschilt per jaar welke scholen moeten loten. Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure. Hierin is bijvoorbeeld vastgesteld dat bij overaanmelding leerlingen in de Gemeente Utrecht voorrang krijgen bij plaatsing.

Voor de aanmelding hebben wij geen broertjes/zusjesregeling.

Zowel Descart als Waldorf Utrecht hebben in 2023 niet geloot.

Aanmelding voor overige leerjaren

Wil je naar Descart? Kijk dan op descart.nl/aanmelding-en-toelating.

Over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 klik hier voor meer informatie.