Aanmeldingen april 2019

Met veel genoegen kunnen wij jullie mededelen dat we alle groep 8-leerlingen die zich bij ons hebben aangemeld kunnen plaatsen.

Aanmeldingsronde maart 2020

Start je in september 2020 op de middelbare school? Je bent van harte welkom op het St-Gregorius College. Op het Gregorius verwelkomen wij leerlingen vanuit verschillende achtergronden en met een uiteenlopend schooladvies (vwo, havo en mavo).

Leerlingen die in september 2020 starten op het Gregorius, kiezen voor Waldorf (de vrijeschool) of voor Descart (de school voor design, science en kunst).

Kom naar onze open dag

Graag nodigen wij zowel ouders als kinderen uit om kennis te komen maken op de jaarlijkse open dagen van het Gregorius.

Aanmelding leerjaar 1 op onze school

Aanmelding van leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd.

Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor leerjaar 1 schooljaar 2020-2021.

Aanmelding vrijeschool Waldorf Utrecht

Zowel kinderen vanuit de vrijeschool als vanuit andere basisscholen kunnen zich aanmelden voor Waldorf Utrecht. Op Waldorf start je in ‘klas 7’, dat is het eerste leerjaar voortgezet onderwijs. Tot en met het derde schooljaar zitten de kinderen van alle niveaus (vwo, havo, mavo) bij elkaar.

In het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt volgens de pedagogische uitgangspunten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Centraal in de pedagogische idealen staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Daarom is er in dit onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling.

Aanmelding voor Descart

Descart is een middelbare school voor vooruitstrevende artistieke denkers. In maart 2020 start de inschrijving voor Descart. Leerlingen die in groep 8 zitten van de basisschool kunnen zich aanmelden. We starten in het schooljaar 2020-2021 met een havokans-klas, een havo/vwo klas en een eerste klas vwo.

Aanmelding havokans-klas (mavo / havo)

Leerlingen die van de basisschool weliswaar een mavo- (Tl )-advies kregen, maar een goed perspectief hebben op doorstroom naar de havo kunnen in de Descart havokans-klas geplaatst worden. Daarin worden zij uitgedaagd en krijgen zij extra begeleiding en ondersteuning om doorstroom naar de havo mogelijk te maken. Vanuit de havokans-klas vindt eventuele bevordering naar de havo plaats.

Aanmelding voor overige leerjaren

Ook over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt, afgestemd met Sterk VO. De huidige school start de procedure van de overschrijving, dit gebeurt via Onderwijs Transparant. De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling. Voor aanmelding van leerlingen buiten Utrecht kunt ons aanmeldingsformulier gebruiken.

Toelating zij-instromers havo 4

Voor toelichting op de toelating van zij-instromers voor havo 4 kunt u contact met ons opnemen.

Procedure zij-instroom naar havo 4 St-Gregorius College v.20190107