Over de aanmelding en toelating van leerlingen zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt. Meer informatie kunt u vinden op www.naarhetvo.nl.

Kom naar onze open dag

Graag nodigen wij zowel ouders als kinderen uit om kennis te komen maken op de jaarlijkse open dagen van het Gregorius.

Leerroutes op het Gregorius

Een kind voor het eerste leerjaar kan bij ons worden aangemeld om in september 2019 te starten in een van de voor de volgende leerroutes:

Aanmelding leerjaar 1 op onze school

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij 250 plekken beschikbaar in leerjaar 1.
Bij aanname in de eerste ronde passen wij de broertjes- en zusjesregeling toe.

Aanmelding van leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd.

Aanmelding voor klas 1 van leerlingen die NIET op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier “Aanmelding voor brugklas 1”.

Aanmelding vrijeschool Waldorf Utrecht

Zowel kinderen vanuit de vrijeschool als vanuit andere basisscholen kunnen zich in maart 2019 aanmelden voor Waldorf Utrecht.

Bij interesse in een middelbare school met aandacht voor kunstzinnigheid, een natuurlijke nieuwsgierigheid, een open houding en respect voor elkaar, is de vrijeschool misschien een goede keuze. Ook op deze vrijeschool leerroute verwelkomen wij leerlingen vanuit verschillende achtergronden en met een uiteenlopend schooladvies, dus vwo, havo en mavo.

Waldorf Utrecht is een nieuwe leerroute voor vrijeschoolonderwijs binnen het St-Gregorius College die van start ging in het schooljaar 2018/2019 met twee klassen.

Aanmelding havo-kansklas

Leerlingen die van de basisschool weliswaar een mavo- (Tl )-advies kregen, maar een goed perspectief hebben op doorstroom naar de havo kunnen in een ‘havo-kansklas’ geplaatst worden. Daarin worden zij uitgedaagd en krijgen zij extra begeleiding en ondersteuning om doorstroom naar de havo mogelijk te maken. Vanuit klas 2 van de ‘havo-kansklas’ vindt dan de eventuele bevordering naar klas 3 havo plaats.

Aanmelding voor overige leerjaren

Ook over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt, afgestemd met Sterk VO. De huidige school start de procedure van de overschrijving, dit gebeurt via Onderwijs Transparant. De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling. Voor aanmelding van leerlingen buiten Utrecht kunt ons aanmeldingsformulier gebruiken.

Toelating zij-instromers havo 4

Voor toelichting op de toelating van zij-instromers voor havo 4 kunt u contact met ons opnemen.

Procedure zij-instroom naar havo 4 St-Gregorius College v.20190107