Aanmeldingsronde 2021

De inschrijving start op 18 februari 2021 en sluit op 15 maart 2021.

We willen op onze school liever niet loten en zullen daarom ons best doen om iedereen te plaatsen die zich voor 15 maart 2021 heeft aangemeld om in september 2021 in ons eerste leerjaar te starten.

Start je in september 2021 op de middelbare school? Je bent van harte welkom op het St-Gregorius College. Op het Gregorius verwelkomen wij leerlingen vanuit verschillende achtergronden en met een uiteenlopend schooladvies (gymnasium, vwo, havo en mavo).

Leerlingen op het Gregorius, kiezen voor Waldorf (de vrijeschool) of voor Descart (de school voor design, science en kunst).

  • Waldorf Utrecht klas 7 vwo, havo, mavo (vmbo-tl)
  • Descart eerste klas vwo (wordt gewerkt op gymnasium-niveau)
  • Descart brugklas vwo/havo (wordt gewerkt op havo/vwo-niveau)
  • Descart havo-kansklas (wordt gewerkt op havo-niveau)

Kom naar ons open huis

Graag nodigen wij zowel ouders als kinderen uit om kennis te komen maken op het Gregorius. Kijk op gregorius.nl/openhuis voor alle data.

Aanmelding leerjaar 1 op onze school

Aanmelding van leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd.

Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor leerjaar 1 Descart of Waldorf Utrecht.

Aanmelding vrijeschool Waldorf Utrecht

Zowel kinderen vanuit de vrijeschool als vanuit andere basisscholen kunnen zich aanmelden voor Waldorf Utrecht. Op Waldorf start je in ‘klas 7’, dat is het eerste leerjaar voortgezet onderwijs. Leerlingen met een gymnasium-, vwo-, havo- en mavo-advies worden toegelaten tot Waldorf Utrecht. Tot en met het derde schooljaar zitten de kinderen van alle niveaus (vwo, havo, mavo) bij elkaar. Waldorf Utrecht gaat bij de aannameprocedure uit van een evenwichtige verdeling van de verschillende niveaus per leerjaar.

In het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt volgens de pedagogische uitgangspunten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Centraal in de pedagogische idealen staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Daarom is er in dit onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling.

Aanmelding vanuit groep 8 voor leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd. Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor klas 7.

Aanmelding voor Descart vwo en havo

Descart is een middelbare school voor vooruitstrevende artistieke denkers. Leerlingen die in groep 8 zitten van de basisschool kunnen zich aanmelden.

Aanmelding vanuit groep 8 voor leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd. Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor Descart klas 1.

Aanmelding Descart havokansklas (plaatsingsadvies mavo / havo)

Leerlingen die van de basisschool een mavo/havo-advies krijgen en een goed perspectief hebben op doorstroom naar de havo, kunnen in de Descart havokansklas geplaatst worden. Daarin worden zij uitgedaagd en krijgen zij extra begeleiding en ondersteuning om doorstroom naar de havo mogelijk te maken. Vanuit de havokansklas vindt eventuele bevordering naar de havo plaats.

Aanmelding voor overige leerjaren

Ook over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt, afgestemd met Sterk VO. De huidige school start de procedure van de overschrijving, dit gebeurt via Onderwijs Transparant. De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling.

Voor aanmelding van leerlingen buiten Utrecht kunt ons aanmeldingsformulier gebruiken.

Toelating zij-instromers havo 4

Voor toelichting op de toelating van zij-instromers voor havo 4 kunt u contact met ons opnemen.