Aanmeldingsronde 2023

De inschrijving start op 15 februari 2023 en sluit op 13 maart 2023.

Meld je aan!

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan via de meester of juf van de basisschool. De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.

Zit je op een school waar niet gewerkt wordt met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant? Dan kun je een aanmeldingsformulier en onderwijskundig rapport aanvragen bij Naar het VO via info@naarhetvo.nl. De basisschool verstuurt deze documenten vervolgens naar Naar het VO. Op de website Naar het VO staat een overzicht van belangrijke data voor aanmelding en plaatsing.

Van harte welkom

Start je in september 2023 op de middelbare school? Je bent van harte welkom op het St-Gregorius College. Op het Gregorius verwelkomen wij leerlingen vanuit verschillende achtergronden en met een uiteenlopend schooladvies (gymnasium, vwo, havo en mavo).

Leerlingen op het Gregorius, kiezen voor Waldorf (de vrijeschool) of voor Descart (de school voor design, science en kunst).

  • Waldorf Utrecht klas 7 vwo, havo, mavo (vmbo-tl)
  • Descart eerste klas vwo (wordt gewerkt op gymnasium-niveau)
  • Descart brugklas vwo/havo (wordt gewerkt op havo/vwo-niveau)
  • Descart havo-kansklas (wordt gewerkt op havo-niveau)

Plaatsing

Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure.

Kennismakingsbijeenkomst in juni

Ben je aangenomen en geplaatst, dan krijg je een uitnodiging om te komen kennismaken met je klas en de mentor. Dit gebeurt in juni. Ook maak je kennis met je afdelingsleider, de studiehuiscoördinator, onze coördinator leerlingbegeleiding en de conciërges.

Kom naar ons open huis

Graag nodigen wij zowel ouders als kinderen uit om kennis te komen maken op het Gregorius. Kijk op gregorius.nl/openhuis voor alle data.
Aanmelding leerjaar 1 op onze school

Aanmelding van leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd.

Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor leerjaar 1 Descart of Waldorf Utrecht.

Aanmelding vrijeschool Waldorf Utrecht

Zowel kinderen vanuit de vrijeschool als vanuit andere basisscholen kunnen zich aanmelden voor Waldorf Utrecht. Op Waldorf start je in ‘klas 7’, dat is het eerste leerjaar voortgezet onderwijs. Leerlingen met een gymnasium-, vwo-, havo- en mavo-advies worden toegelaten tot Waldorf Utrecht. Tot en met het derde schooljaar zitten de kinderen van alle niveaus bij elkaar. Waldorf Utrecht gaat bij de aannameprocedure uit van een evenwichtige verdeling van de verschillende niveaus per leerjaar.

In het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt volgens de pedagogische uitgangspunten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Centraal in de pedagogische idealen staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Daarom is er in dit onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling.

Aanmelding vanuit groep 8 voor leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd. Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor klas 7.

Aanmelding voor Descart vwo en havo

Descart is een middelbare school voor vooruitstrevende artistieke denkers. Leerlingen die in groep 8 zitten van de basisschool kunnen zich aanmelden.

Aanmelding vanuit groep 8 voor leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd. Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor Descart klas 1.

Aanmelding Descart havokansklas (plaatsingsadvies mavo+ / havo)

Leerlingen die heel graag naar Descart willen, maar van de basisschool nog nét geen havo-advies krijgen, kunnen in de Descart havokansklas geplaatst worden.

Het gaat hierbij om leerlingen met een mavo+/havo-advies en een goed perspectief op doorstroom naar de havo. Vanuit de havokansklas vindt eventuele bevordering naar de havo plaats. Wanneer doorstroom vanuit hk1 naar hk2, of vanuit hk2 naar h3 niet passend is, kan een leerling niet verder op Descart. Descart biedt geen mavo-eindexamen.

In Utrecht en Stichtse Vecht is met alle schoolbesturen afgesproken dat het basisschooladvies enkelvoudig is waar dat kan en meervoudig als het best passende onderwijsniveau niet enkelvoudig kan worden aangeven. Voor de havokansklas is een meervoudig mavo/havo-advies wenselijk.

Wordt er altijd geloot?

Nee, een school moet loten als zij meer aanmeldingen heeft ontvangen dan het aantal beschikbare plekken voor dat onderwijsniveau. De eventuele loting vindt plaats onder notarieel toezicht. Hoe groot de kans is dat er geloot gaat worden valt niet vooraf te zeggen; het verschilt per jaar welke scholen moeten loten. Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure. Hierin is bijvoorbeeld vastgesteld dat bij overaanmelding leerlingen in de Gemeente Utrecht voorrang krijgen bij plaatsing.

Voor de aanmelding hebben wij geen broertjes/zusjesregeling.

Zowel Descart als Waldorf Utrecht hebben in 2022 niet geloot. Op Waldorf Utrecht waren in 2022 nog enkele plekken in de tweede ronde voor leerlingen die op de school van hun eerste keuze zijn uitgeloot.

Aanmelding voor overige leerjaren

Over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 klik hier voor meer informatie.