Leerroutes op het Gregorius

Op het Gregorius hebben we veel verschillende type eerste klassen, een kind voor klas 1 kan worden aangemeld voor:

  • vwo regulier
  • vwo-‘internationale leerroute’
  • vrijeschool-leerroute
  • vwo/havo regulier
  • havo-‘internationale leerroute’
  • havo kansklas
 • mavo(TL) regulier

Over de aanmelding en toelating van leerlingen zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt. Meer informatie kunt u vinden op www.naarhetvo.nl

Aanmelding leerjaar 1 op onze school

Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij 250 plekken beschikbaar in leerjaar 1. Bij aanname in de eerste ronde passen wij de broertjes- en zusjesregeling toe.

Het aanmelden van leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd.
Voor de aanmelding  voor klas 1 van leerlingen die NIET op een Utrechtse basisschool zitten, kunt u ons aanmeldingsformulier “Aanmelding voor brugklas 1” gebruiken.

Aanmelding Waldorf; vrijeschool leerroute van het Gregorius

Waldorf Utrecht is een nieuwe stroom voor vrijeschoolonderwijs binnen het St-Gregorius College in Utrecht die haar deuren opent in het schooljaar 2018/2019 met twee klassen. Meer informatie over de school, de open dagen of lezingen vind je op gregrorius.nl/vrijeschool-leerroute

In de vrijeschool leerroute ontwikkel je je als leerling breed, met respect voor jezelf en je omgeving. De naam van deze leerroute is: Waldorf Utrecht.

Leren met hoofd, hart en handen

De leerstof past bij je leeftijd, wordt met het hoofd geleerd, maar ook op kunstzinnige wijze verwerkt. Dit doen we met tekenen, schilderen, toneel, muziek of het bewerken van verschillende materialen. Hierdoor gaat de leerstof meer voor je betekenen, blijft deze beter hangen en helpt het je te ontwikkelen.

Veilige en betekenisvolle leeromgeving

Elke klas heeft zijn eigen klaslokaal en klassenleraar. Naast vaklessen bieden we ook periodeonderwijs aan waardoor je langere tijd intensief met een vak bezig bent. In het gehele lesprogramma zoeken we verbinding met de wereld om je heen.

Worden wie je in wezen bent

We willen je leren op jouw manier met moed, aandacht, daadkracht en nieuwsgierigheid in het leven te staan.

Voor wie

Ben je geïnteresseerd in een middelbare school met aandacht voor kunstzinnigheid, een natuurlijke nieuwsgierigheid en een open houding en respect naar elkaar, dan is de vrijeschool-stroom misschien iets voor jou. Wij verwelkomen leerlingen vanuit verschillende achtergronden en met een uiteenlopend schooladvies, dus vwo, havo en mavo.

Aanmelding voor overige leerjaren

Voor de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 zijn Utrecht-brede afspraken gemaakt, afgestemd met Sterk VO.
De huidige school start de procedure van de overschrijving, dit gebeurt via Onderwijs Transparant.
De inschrijving wordt pas definitief als er voldoende plaats is in de betreffende afdeling.

Voor aanmelding van leerlingen buiten Utrecht kunt ons aanmeldingsformulier gebruiken.

Toelating havo 4

Voor een toelichting voor havo 4 neemt u contact op met de school.

Procedure zij-instroom naar havo 4 St-Gregorius College