Aanmeldingsronde 2024

De inschrijving start op 25 maart 2024 en sluit op 31 maart 2024.

Meld je aan!

Ben je enthousiast geworden? Meld je dan aan via de meester of juf van de basisschool. De basisschool is voor u als ouder het eerste aanspreekpunt bij vragen over de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs. De basisschool begeleidt en ondersteunt u en uw kind bij deze overstap en organiseert hiervoor ouderinformatieavonden en verdere voorlichting.

Zit je op een school waar niet gewerkt wordt met de digitale aanmelding via Onderwijs Transparant? Dan kun je een aanmeldingsformulier en onderwijskundig rapport aanvragen bij Naar het VO via info@naarhetvo.nl. De basisschool verstuurt deze documenten vervolgens naar Naar het VO. Op de website Naar het VO staat een overzicht van belangrijke data voor aanmelding en plaatsing.

Van harte welkom

Start je in augustus 2024 op de middelbare school? Je bent van harte welkom op het St-Gregorius College. Op het Gregorius verwelkomen wij leerlingen vanuit verschillende achtergronden en met een uiteenlopend schooladvies (gymnasium, vwo, havo en mavo).

Leerlingen op het Gregorius, kiezen voor Waldorf (de vrijeschool) of voor Descart (de school voor design, science en kunst).

  • Waldorf Utrecht klas 7 vwo, havo, mavo (vmbo-tl)
  • Descart eerste klas vwo (wordt gewerkt op gymnasiumniveau, voor leerlingen met een gymnasium-, atheneum of vwo-advies)
  • Descart brugklas vwo/havo (wordt gewerkt op havoplusniveau, voor leerlingen met een havo/vwo- of een havo-advies)

Gymnasiumniveau in Descart klas v1

Op Descart werken we onze v-klassen op gymnasiumniveau. Dit betekent dat we de leerlingen op vwo-niveau breed uitdagen. Dat doen we niet met de klassieke talen. Op Descart maken we daarin andere keuzes. De uitdaging en verrijking zit op het vlak van design, science en art.

Havoplusniveau in Descart klas vh1

Leerlingen veranderen tussen hun 11e en 15e jaar nog heel veel. Een groep 8-kind met een havo- (of hv-)advies kan in klas 3 van de middelbare school op vwo-niveau zitten. Dat is niet het doel, maar we willen dat ook niet uitsluiten. Daarom proberen we onze havoklassen de deur open te zetten naar vwo. Te prikkelen, uit te dagen, naar soms wat meer complexere vraagstukken of opgaven die meer inzicht vragen. Niet omdat het moet, maar omdat uitdaging belangrijk is voor de ontwikkeling. In principe zitten leerlingen na twee brugjaren vh1-vh2-daana in klas havo 3.

Op Descart bieden we veel extra’s. We bieden niet meer onderwijstijd dan andere scholen. We maken andere keuzes. Dat betekent in de praktijk dat leerlingen op Descart in minder instructietijd vaak hetzelfde moeten kunnen. Dat vraagt dus écht wat van de leerlingen. Daar tegenover staat natuurlijk precies de verrijking zit die wij als school ongelofelijk belangrijk vinden. Denk aan de veelheid aan kunstlessen en de studio’s op vrijdagmiddag. Maar denk ook aan de vele excursies. Dat is allemaal onderwijstijd.

Plaatsing

Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure. Vanwege onze verhuizing in de zomer van 2024, hebben we op Descart voor het schooljaar 2024/2025 plek voor 250 nieuwe leerlingen.

Kennismakingsbijeenkomst in juni

Ben je aangenomen en geplaatst, dan krijg je een uitnodiging om te komen kennismaken met je klas en de mentor. Dit gebeurt in juni. Ook maak je kennis met je afdelingsleider, de studiehuiscoördinator, onze coördinator leerlingbegeleiding en de conciërges.

Kom naar ons open huis

Graag nodigen wij zowel ouders als kinderen uit om kennis te komen maken op het Gregorius. Kijk op gregorius.nl/openhuis voor alle data.
Aanmelding leerjaar 1 op onze school

Aanmelding van leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd.

Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor leerjaar 1 Descart of Waldorf Utrecht.

Aanmelding vrijeschool Waldorf Utrecht

Zowel kinderen vanuit de vrijeschool als vanuit andere basisscholen kunnen zich aanmelden voor Waldorf Utrecht. Op Waldorf start je in ‘klas 7’, dat is het eerste leerjaar voortgezet onderwijs. Leerlingen met een gymnasium-, vwo-, havo- en mavo-advies worden toegelaten tot Waldorf Utrecht. Tot en met het derde schooljaar zitten de kinderen van alle niveaus bij elkaar. Waldorf Utrecht gaat bij de aannameprocedure uit van een evenwichtige verdeling van de verschillende niveaus per leerjaar.

In het vrijeschoolonderwijs wordt gewerkt volgens de pedagogische uitgangspunten van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Centraal in de pedagogische idealen staat de gerichtheid op de gezonde ontwikkeling van de leerlingen. Daarom is er in dit onderwijs aandacht voor zowel de cognitieve als de kunstzinnige en vaardigheidsontwikkeling.

Aanmelding vanuit groep 8 voor leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd. Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor klas 7.

Aanmelding voor Descart vwo en havo

Descart is een middelbare school voor vooruitstrevende artistieke denkers. Leerlingen die in groep 8 zitten van de basisschool kunnen zich aanmelden.

Aanmelding vanuit groep 8 voor leerlingen van Utrechtse basisscholen wordt door de basisschool verzorgd. Aanmelding voor leerjaar 1 van leerlingen die niet op een Utrechtse basisschool zitten, kan via ons aanmeldingsformulier: Aanmelding voor Descart klas 1.

Wordt er altijd geloot?

Nee, een school moet loten als zij meer aanmeldingen heeft ontvangen dan het aantal beschikbare plekken voor dat onderwijsniveau. De eventuele loting vindt plaats onder notarieel toezicht. Hoe groot de kans is dat er geloot gaat worden valt niet vooraf te zeggen; het verschilt per jaar welke scholen moeten loten. Voor het plaatsen van brugklasleerlingen volgen wij de regels van de gemeente Utrecht. Deze zijn na te lezen in de POVO-procedure. Hierin is bijvoorbeeld vastgesteld dat bij overaanmelding leerlingen in de Gemeente Utrecht voorrang krijgen bij plaatsing.

Voor de aanmelding hebben wij geen broertjes/zusjesregeling.

Zowel Descart als Waldorf Utrecht hebben in 2023 niet geloot.

Aanmelding voor overige leerjaren

Over de aanmelding voor de leerjaren 2 t/m 6 klik hier voor meer informatie.