We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een brede en veelzijdige opleiding krijgen. Daarom doen we op onze school op één vaste middag in de week (vrijdag 14.30 – 16.10 uur) dingen om ons curriculum nog meer te verdiepen en te verrijken. In ateliers en bèta-labs werken we aan de ontwikkeling anders dan bij de reguliere schoolvakken.

Denk aan robotica, coderen, toneelclub, showgroep, decorbouw, een bedrijf beginnen, inleiding in het recht, science, muziek, wiskunde-plus, singer-songwriter, dans, architectuur, dj-en, Lego, en nog veel meer. Leerlingen mogen natuurlijk ook zelf ideeën inbrengen voor de verdiepingsactiviteiten.