Als een leerling door ziekte of een urgente reden niet op school aanwezig kan zijn, melden de ouders dit vóór 8.20 uur via tel. 030 – 23 26 795. Bij geen gehoor: e-mail: verzuim@gregorius.nl.

Wanneer een leerling meerdere dagen achter elkaar niet op school kan zijn vanwege ziekte, dan melden ouders de absentie elke ochtend opnieuw.

Als je tijdens de schooldag ziek wordt, ga je naar het opvanglokaal. De pedagogisch medewerker overlegt met je ouders of je zelfstandig naar huis gaat. Je ouders bellen school als je thuis bent aangekomen en melden je zo nodig per dag ziek.

Absentieregeling bijzonder verlof

Er zijn omstandigheden waardoor u voor uw kind extra verlof nodig heeft. Bijzonder verlof (voor bijvoorbeeld bruiloft, begrafenis, rijexamen) vraagt u minimaal 2 dagen van tevoren aan met het daarvoor bestemde formulier op gregorius.nl/absentieregeling. Er gelden landelijke regels voor het verlenen van bijzonder verlof, deze zijn streng en wettelijk bepaald. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met de verzuimcoördinator opnemen.

Het verlofformulier kan je hier vinden.

Als je te laat bent

Om de les gezamenlijk te kunnen beginnen is het nodig dat iedereen steeds op tijd in het lokaal aanwezig is. Als je te laat bent, ga je naar het opvanglokaal. Je krijgt daar een briefje mee en kan de les ingaan. Bij 2 x te laat moet je de volgende dag om 08:00 uur melden bij de conciërge. Als je meer dan 20 minuten te laat bent, mag je de les niet meer in en noteren we dat je spijbelt. Je moet dan twee uur terugkomen.

Leerlingen die te laat op school zijn tussen 8.30 en 9.00 uur, halen een briefje bij de conciërge (in plaats van in het opvanglokaal, want dat gaat om 9.00 uur open).

Je hebt afspraken tijdens schooltijd

Dokter, tandarts, orthodontist, fysio en andere afspraken plan je buiten schooltijd. Als het toch echt onder schooltijd moet, dan geven je ouders de afspraak door aan school. Afspraken tijdens een toets zijn niet toegestaan. Absentie die niet binnen 7 dagen is doorgegeven noteren wij als ongeoorloofde absentie.

Coronagerelateerde klachten

Indien uw zoon/dochter is ziekgemeld, of wij hebben hem/haar naar huis laten gaan i.v.m. klachten. Indien de klachten aanhouden vragen wij u onderstaande richtlijnen te volgen.

Om ieders veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij een streng protocol. Indien de klachten onder onderstaande symptomen vallen dan verzoeken wij u een afspraak te maken voor een coronatest.
De GGD adviseert u over verdere maatregelen indien de test positief is.

Onderstaande informatie komt van de RIVM:
Klachten die veel voorkomen:

  • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heb je een of meer van deze klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Dan is het afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of je weer naar buiten mag. En of ook je huisgenoten thuis blijven. Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven. Wilt u ons op de hoogte houden?

Absentieprotocol toetsweken Descart

Kijk op: gregorius.nl/descartabsentieprotocoltoetsen.

Contact en vragen?

Voor vragen over verzuim kunt u contact opnemen met onze verzuimcoördinator via verzuim@gregorius.nl.