Als een leerling door ziekte of een urgente reden niet op school aanwezig kan zijn, melden de ouders dit vóór 8.20 uur via tel. 030 – 23 26 795. Bij geen gehoor: e-mail: verzuim@gregorius.nl.

Absentieregeling Gregorius regulier

Absentieregeling bijzonder verlof

Bij bijzondere omstandigheden kunnen je ouders extra verlof aanvragen. Denk hierbij aan religieuze feestdagen, huwelijken etc. Het verlofformulier kan je hier downloaden. Lever het formulier in bij de verzuimcoördinator. Download hier de toelichting bij het verlofformulier.

Je bent te laat

Je bent te laat. Tot 09:00 uur meld je je dan bij de conciërge, na 09:00 uur bij het opvanglokaal. Je krijgt een briefje mee en kunt de les ingaan. Bij 2 x te laat moet je je de volgende dag om 08:00 uur melden bij de conciërge.
Als je meer dan 20 minuten te laat bent, mag je de les niet meer in en noteren we dat je spijbelt. Je moet dan een uur terugkomen.

Je bent ziek

Als je ziek bent, laat je je ouders vóór 08:20 uur naar school bellen. Je ouders moeten iedere ziektedag opnieuw naar school bellen. Als je tijdens de schooldag ziek wordt, meld je je in het opvanglokaal. De pedagogisch medewerker overlegt met je ouders of je naar huis gaat. Als je weer beter bent, neem je een briefje van je ouders mee en dit lever je in bij de pedagogisch medewerker. In principe mag je niet naar huis als je nog een toets of gym hebt.

Je bent ongeoorloofd absent

Gespijbelde uren haal je altijd in. Voor ieder gespijbeld uur kom je 2 uur na. De nakomuren worden voor je ingepland en zie je op je rooster in Magister.

Je hebt afspraken tijdens schooltijd

Dokter, tandarts, ortho, fysio en andere afspraken plan je buiten schooltijd. Als het toch echt onder schooltijd moet, dan geven je ouders de afspraak door aan school. Afspraken tijdens een toets zijn niet toegestaan.