Absent melden
Als een leerling niet op school aanwezig kan zijn, melden de ouders dit vóór 8.20 uur via 0302326795. Bij geen gehoor: verzuim@gregorius.nl.

Meerdere dagen absent
Wanneer een leerling meerdere dagen achter elkaar niet op school kan zijn, melden ouders de absentie elke ochtend opnieuw.

Als je op school ziek wordt
Als je tijdens de schooldag ziek wordt, ga je naar het opvanglokaal. De pedagogisch medewerker overlegt eerst met je ouders of je zelfstandig naar huis gaat.

Coronagerelateerde absentie

Sinds 21 maart 2022 zijn er geen beperkingen door covid op school. Er zijn bij de conciërges nog ruimschoots zelftesten beschikbaar om achter de hand te hebben voor personeel en leerlingen met klachten. Geef een positieve testuitslag altijd door via verzuim@gregorius.nl. Lees hier een kort actueel overzicht van alle coronamaatregelen.

Absentieregeling bijzonder verlof

Er zijn omstandigheden waardoor u voor uw kind extra verlof nodig heeft. Bijzonder verlof (voor bijvoorbeeld bruiloft, begrafenis, rijexamen) vraagt u minimaal 2 dagen van tevoren aan met dit formulier. Er gelden landelijke regels voor het verlenen van bijzonder verlof, deze zijn streng en wettelijk bepaald. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met de verzuimcoördinator opnemen (Irma van Buuren, verzuim@gregorius.nl).

Als je te laat bent

Om de les gezamenlijk te kunnen beginnen is het nodig dat iedereen op tijd in het lokaal aanwezig is. Als je te laat bent, ga je naar het opvanglokaal. Je krijgt daar een briefje mee en kan de les ingaan. Bij 2x te laat moet je de volgende dag om 08:00 uur melden bij de conciërge. Als je meer dan 20 minuten te laat bent, mag je de les niet meer in en noteren we dat je ongeoorloofd absent bent. Je moet dan op een ander moment de gemiste lestijd inhalen.

Leerlingen die te laat op school zijn tussen 8.30 en 9.00 uur, halen een briefje bij de conciërge (in plaats van in het opvanglokaal, want dat gaat om 9.00 uur open).

Je hebt afspraken tijdens schooltijd

Dokter, tandarts, orthodontist, fysio en andere afspraken plan je buiten schooltijd. Als het toch echt onder schooltijd moet, geven je ouders de afspraak door aan school. Afspraken tijdens een toets of activiteit, zijn niet toegestaan. Absentie die niet binnen 7 dagen is doorgegeven noteren wij als ongeoorloofde absentie.

Absentieprotocol toetsweken Descart

Voor leerlingen die tijdens de Descart toetsweek thuis moeten blijven vanwege corona en zelf zich niet ziek voelen, hebben wij een coronaprotocol.

Erecodeverklaring
De ouder van de leerling vult de erecodeverklaring in: gregorius.nl/descarterecode. Deze verklaring dient de ouder minimaal 1 uur voor de aanvang van de toets ingevuld te hebben. Als er contact is geweest met onze verzuimcoördinator en als we de erecodeverklaring op tijd ontvangen, wordt de leerling uitgenodigd voor de toets online. Let op: de erecode dient elke toetsdag opnieuw ingevuld te worden.

Niet ziek, wel thuis
Thuistoetsing is uitsluitend bedoeld voor leerlingen die vanwege een positieve coronatest niet naar school kunnen komen uit bescherming van klasgenoten en medewerkers. Voor leerlingen die ziek worden gemeld tijdens de toetsweek is er geen thuistoetsing. Een ziek kind is immers niet in staat om een toets te maken. Als het kind wél in staat is om de toets te maken, wordt hij/zij gewoon op school verwacht.

Contact en vragen?

Voor vragen over verzuim kunt u contact opnemen met onze verzuimcoördinator Irma van Buuren via verzuim@gregorius.nl.