Het koor vormt een belangrijk onderdeel van ons artistieke curriculum. Alle leerlingen van Waldorf Utrecht zingen mee in het Gregoriuskoor.

Zingen is leuk. Het mooie van zingen is dat we met iets bezig zijn wat er al is. Elk kind heeft plezier in zingen. Als je zingt ontstaat een directe verbinding met je hart. Je leert je lichaam te gebruiken, te luisteren naar elkaar en naar jezelf, samen te werken en ook binnen bepaalde grenzen te werken.