Descart & Waldorf Utrecht

Kies je voor de school voor design, science & art Descart of voor de vrijeschool Waldorf Utrecht?
Op Waldorf Utrecht bieden we modern voortgezet vrijeschoolonderwijs. Leerlingen groeien op tot vrijdenkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan. Waldorf Utrecht is voor vwo, havo en mavo.
Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en art, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes. Descart is voor vwo en havo.
Modern creatief onderwijs sinds 1873

Descart en Waldorf Utrecht hebben een eigen identiteit en visie. Samen vormen ze het St-Gregorius College. Leerlingen op het Gregorius ontwikkelen zich tot onderzoekende wereldburgers met lef en initiatief.