Vertegenwoordiging medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Vicevoorzitter (tot 1 februari 2022, daarna voorzitter): Jonas Vergeldt
Voorzitter (tot 1 februari 2020, daarna vicevoorzitter): Marie-Claire van der Stap

Secretaris: Ferry van Greevenbroek

Anita Mocking
Irma van Buuren

Oudergeleding:
Hugo Schurink (vader van leerling op Descart)
John Tomatala (vader van leerling op regulier en leerling op Descart)
Martijn den Dekker (vader van leerlingen op Waldorf Utrecht)

Leerlinggeleding:
Safa Imaankaf, klas havo 4
Süeda Alp, klas havo 5
Ayat Sharifi, klas vwo 5

Agenda’s en notulen

De verslagen van de mr-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de mr, e-mail: mr@gregorius.nl

Contact

De mr van het St-Gregorius College is te bereiken via het e-mail adres: mr@gregorius.nl.

of via het postadres:

Medezeggenschapsraad
t.a.v. de secretaris
Nobeldwarsstraat 9
3512 EW Utrecht

Jaarplan

Jaarplan MR 2021-2022