Vertegenwoordiging medezeggenschapsraad
schooljaar 2017-2018

Personeelsgeleding:

Mw. J. Buijs (voorzitter)
Dhr. F. van Greevenbroek (vice voorzitter)
Mw. A. Mocking
vacature
Mw. I.M.W. van Bunnik
Mw. I. van Buuren

Ouder/leerlinggeleding:

Mw. T. van Kuijk
Dhr. E. Zorlu
Dhr. R. Agterberg

Gijs van Doorn (vwo 6b)
Emma Prinsenberg (havo 4a)
Lars Verkruisen (vwo 4b)

Ambtelijk secretaris: dhr. drs. W.M.M. Mokveld

Jaarplan medezeggenschapsraad

Het Jaarplan medezeggenschap 2017 – 2018 is hier te lezen.

Vergaderingen

In het schooljaar 2017 – 2018 vergadert de medezeggenschapsraad zeven keer. Er wordt vergaderd op:

20 september 2017
26 oktober 2017 – vervalt
29 november 2017
18 januari 2018
21 februari 2018
24 april 2018
19 juni 2018

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op de locatie Nobeldwarsstraat 9, aanvang 17.30 uur.
De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda’s en notulen

De verslagen van de mr-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de mr,
e-mail: medezeggenschapsraad@gregorius.nl

Contact

De mr van het St-Gregorius College is te bereiken via het e-mail adres: medezeggenschapsraad@gregorius.nl

of via het postadres:

Medezeggenschapsraad
t.a.v. de secretaris
Nobeldwarsstraat 9
3512 EW Utrecht