Vertegenwoordiging medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Marie-Claire van der Stap (voorzitter)
Ferry van Greevenbroek (vice voorzitter)

Ineke van Bunnik (secretaris)

Anita Mocking
Jonas Vergeldt
Irma van Buuren

Ouder/leerlinggeleding:

Ries Agterberg
Nicole Sueters
Madelon van de Wardt

Lars Verkruisen (v6)
Anne van Els (h5)
Safa Intissar Imaankaf (klas 2 internationaal)

Jaarplan medezeggenschapsraad

Klik hier voor het jaarplan medezeggenschap 2020-2021.

Vergaderingen

In het schooljaar 2019 – 2020 vergadert de medezeggenschapsraad zes keer. Er wordt vergaderd op:

dinsdag 24 september 2019
dinsdag 26 november 2019
dinsdag 14 januari 2020
dinsdag 3 maart 2020
dinsdag 7 mei 2020
dinsdag 23 juni 2020

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op de locatie Nobeldwarsstraat 9, aanvang 17.30 uur.
De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda’s en notulen

De verslagen van de mr-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de mr,
e-mail: mr@gregorius.nl

Contact

De mr van het St-Gregorius College is te bereiken via het e-mail adres: mr@gregorius.nl.

of via het postadres:

Medezeggenschapsraad
t.a.v. de secretaris
Nobeldwarsstraat 9
3512 EW Utrecht