Vertegenwoordiging medezeggenschapsraad
schooljaar 2018-2019

Personeelsgeleding:

Marie-Claire van der Stap (voorzitter)
Ferry van Greevenbroek (vice voorzitter)

Ineke van Bunnik (secretaris)

Anita Mocking
Jonas Vergeldt
Irma van Buuren

Ouder/leerlinggeleding:

Tamara van Kuijk
Erkan Zorlu
Ries Agterberg

Emma Prinsenberg (havo 5d)
Lars Verkruisen (vwo 5a)
Najoua Aybilou (havo 5b)

Jaarplan medezeggenschapsraad

Klik hier voor het jaarplan medezeggenschap 2018-2019.

Vergaderingen

In het schooljaar 2018 – 2019 vergadert de medezeggenschapsraad zes keer. Er wordt vergaderd op:

dinsdag 25 september 2018
dinsdag 27 november 2018
woensdag 16 januari 2019
dinsdag 12 maart 2019
dinsdag 2 april 2019
woensdag 19 juni 2019

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op de locatie Nobeldwarsstraat 9, aanvang 17.30 uur.
De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda’s en notulen

De verslagen van de mr-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de mr,
e-mail: mr@gregorius.nl

Contact

De mr van het St-Gregorius College is te bereiken via het e-mail adres: mr@gregorius.nl.

of via het postadres:

Medezeggenschapsraad
t.a.v. de secretaris
Nobeldwarsstraat 9
3512 EW Utrecht