Vertegenwoordiging medezeggenschapsraad
schooljaar 2018-2019

Personeelsgeleding:

Marie-Claire van der Stap (voorzitter)
Ferry van Greevenbroek (vice voorzitter)

Ineke van Bunnik (secretaris)

Anita Mocking
Marleen Hoondert
Irma van Buuren

Ouder/leerlinggeleding:

Tamara van Kuijk
Erkan Zorlu
Ries Agterberg

Emma Prinsenberg (havo 5d)
Lars Verkruisen (vwo 5a)
Najoua Aybilou (havo 5b)

Jaarplan medezeggenschapsraad

Het jaarplan medezeggenschap 2018-2019 verschijnt op korte termijn.

Het Jaarplan medezeggenschap 2017 – 2018 is hier te lezen.

Vergaderingen

In het schooljaar 2018 – 2019 vergadert de medezeggenschapsraad zes keer. Er wordt vergaderd op:

dinsdag 25 september 2018
dinsdag 27 november 2018
woensdag 16 januari 2019
dinsdag 19 februari 2019
dinsdag 16 april 2019
woensdag 19 juni 2019

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op de locatie Nobeldwarsstraat 9, aanvang 17.30 uur.
De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda’s en notulen

De verslagen van de mr-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de mr,
e-mail: medezeggenschapsraad@gregorius.nl

Contact

De mr van het St-Gregorius College is te bereiken via het e-mail adres: medezeggenschapsraad@gregorius.nl

of via het postadres:

Medezeggenschapsraad
t.a.v. de secretaris
Nobeldwarsstraat 9
3512 EW Utrecht