Vertegenwoordiging medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:

Marie-Claire van der Stap (voorzitter)
Ferry van Greevenbroek (vice voorzitter)

Ineke van Bunnik (secretaris)

Anita Mocking
Jonas Vergeldt
Irma van Buuren

Oudergeleding:

Nicole Sueters (moeder van leerling op Waldorf Utrecht)
Hugo Schurink (vader van leerling op Descart)
John Tomatala (vader van leerling op regulier en leerling op Descart)

Leerlinggeleding:

Safa Intissar Imaankaf, klas havo 3
Süeda Alp, klas havo 4
Ayat Sharifi, klas vwo 4

Jaarplan medezeggenschapsraad

Klik hier voor het jaarplan medezeggenschap.

Vergaderingen

In het schooljaar 2020 – 2021 vergadert de medezeggenschapsraad zes keer. Er wordt vergaderd op:

15 september 2020
24 november 2020
12 januari 2021
2 maart 2021
18 mei 2021
22 juni 2021

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op de locatie Nobeldwarsstraat 9, aanvang 17.30 uur. De vergaderingen zijn openbaar.

Agenda’s en notulen

De verslagen van de mr-vergaderingen kunnen opgevraagd worden bij de secretaris van de mr, e-mail: mr@gregorius.nl

Contact

De mr van het St-Gregorius College is te bereiken via het e-mail adres: mr@gregorius.nl.

of via het postadres:

Medezeggenschapsraad
t.a.v. de secretaris
Nobeldwarsstraat 9
3512 EW Utrecht