Vrijeschool-leerroute: worden wie je bent

“Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.” (Griekse wijsgeer Heraklitis)

Het St-Gregorius College is dit schooljaar gestart met een vrijeschool-leerroute. Het is daarmee de eerste vrijeschool-leerroute in Utrecht, waardoor kinderen binnen Utrecht door kunnen stromen en niet ver weg hoeven om het vrijeschoolonderwijs te vervolgen.

Op de vrijeschool-leerroute vinden we het belangrijk dat je leert te ontdekken wie je bent. Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe leer ik? Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk in het leven? We geven samen met ouders en leerlingen vorm aan modern vrijeschool-onderwijs. Daarbij is er veel aandacht voor kunst en cultuur. Leerlingen krijgen persoonlijke aandacht en ze worden uitgedaagd in hun cognitieve en kunstzinnige ontwikkeling.

De leerlingen krijgen alle reguliere schoolvakken. Leerlingen kunnen er naar de mavo, havo en het vwo. Tot en met het derde schooljaar zitten de kinderen van alle niveaus bij elkaar.

De leerroute heet Waldorf Utrecht. De naam is internationaal herkenbaar, want in onder andere Duitsland en de Verenigde Staten is Waldorf de naam voor vrijescholen.

Periode-onderwijs

Een van de speerpunten van de vrijeschool-leerroute is het periodeonderwijs. Periodeonderwijs geeft de leerlingen de gelegenheid zich gedurende een aantal weken de eerste twee uren van de dag te concentreren op een onderwerp, zodat verdieping plaats kan vinden. Het periodeonderwijs heeft een cyclus van drie weken, waarin telkens een ander thema centraal staat.

Het periodeonderwijs maakt het voor de leerling mogelijk zich diepgaand met de stof te verbinden. De leerling verwerkt de lesstof in het periodeschrift en schrijft zo als het ware zijn eigen leerboek. Het periodeonderwijs met de rijke thematiek wordt gevolgd door alle leerlingen. Zo wordt elke leerling een breed kader geboden om zich te ontwikkelen en zichzelf te leren kennen.

Wat je leert, verwerk je op kunstzinnige wijze

De leerstof op kunstzinnige wijze verwerken, betekent dat je de aangeleerde kennis en vaardigheden met je hele lijf ervaart en dat die niet alleen in je hoofd blijven zitten. Door fysiek bezig te zijn en iets moois te creëren, rijgt de leerstof een wezenlijke betekenis waardoor je de stof beter onthoudt en kunt gebruiken.

Meer informatie

Heb je belangstelling?

Kom naar onze informatieavond.