Woensdag 6 april 2016 organiseert het St-Gregorius College voor de zevende opeenvolgende keer de expositie van beeldend werk van leerlingen uit havo 5 en vwo 6 die het examenvak kunst beeldend (kubv) hebben. Op deze avond vindt tevens het examenconcert van de havo 5- en vwo 6-leerlingen plaats die, middels een aantal live-optredens, het vak kunst muziek (kumu) afronden. Zowel de expositie als het concert zijn de afsluiting van het praktijkgedeelte voor de vakken kubv en kumu. Belangstellenden zijn hiervoor uitgenodigd.

De indeling van de avond is als volgt:

19.00 uur      : Tekenexpositie in lokaal 044, 046 en benedengang NdS

20.00 uur      : Eerste deel examenconcert in aula NdS

21.00 uur      : Pauze; extra gelegenheid tot bezoeken tekenexpositie

21.15 uur      : Tweede deel examenconcert. 

22.00 uur      : Sluiting van de avond

Locatie: Nobeldwarsstraat 9, 3512 EW, Utrecht

Tekenexpositie en examenconcert

Categorieën: Schoolnieuws