Op donderdag 2 april zal onze jaarlijkse Vastenactiedag plaats vinden. We sparen dit jaar voor een project in Kenia van Students for Children. Kinderen van (groot)ouders die de verschrikkelijk ziekte lepra hebben gehad worden geholpen om naar school te gaan en een opleiding af te ronden. 10% van de opbrengst gaat dit jaar ook naar speelgoed voor een blijf-van-mijn-lijf-huis in Utrecht, en naar enkele opvangcentra waar de leerlingen van HAVO /VWO4 met de Kerst- en Paasvoettocht zijn geweest: dagopvang Catharijnehuis, nachtopvang ongedocumenteerden Weerdtsingel. Voor al deze instellingen halen we ook tweedehands speelgoed op, alsook allerlei middelen die ze in de opvangcentra kunnen gebruiken: zeep, shampoo, handdoeken, etc. Deze materialen kunnen ingeleverd worden bij de recepties van onze twee gebouwen.

Alle klassen van leerjaar 1 en 2 zullen deelnemen aan de Sponsorloop.
Alle klassen van leerjaar 3 t/m 6 zullen allerlei leuke acties organiseren, waar alle leerlingen aan deel kunnen nemen.

Met de inzet van ons allen zullen we weer een spetterende opbrengst hebben en zullen veel kansarme kinderen ver weg en dichtbij geholpen worden!

Bibliotheek Cambodja

Inmiddels is het project van de Vastenactie 2014 afgerond. Met ons geld is er een multifunctionele bibliotheek op een school in Cambodja gebouwd, en kunnen veel kansarme kinderen daar gebruik van maken! Op de foto’s zien jullie hoe het geworden is, allemaal aan de leerlingen en het personeel van het St-Gregorius College te danken!

Categorieën: Schoolnieuws