Gisteren liepen weer ruim zeventig leerlingen uit havo 4 en vwo 4 mee met de jaarlijkse paasvoettocht. Er waren ontmoetingen met mensen die het erg moeilijk hebben in het leven en met mensen vanuit de hulpverlening. Het waren weer prachtige gesprekken en waardevolle ontmoetingen.

St. Maartenvoettocht en Paasvoettocht

Een van de mooiste, meest bijzondere, unieke en waardevolle tradities van het St-Gregorius College is de voettocht. In het kader van het vak godsdienst, vindt de voettocht twee keer per jaar plaats: rond St. Maarten en rond Pasen. Alle leerlingen in de vierde klas van vwo en havo lopen één van de twee tochten mee.

Met de voettocht wandelen we twaalf uur lang door Utrecht en bezoeken we projecten waar mensen in nood geholpen worden. Op het Gregorius vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leren dat ook dit bij het leven hoort. Tijdens de voettochten die 12 uur duren, bezoeken we de TBS kliniek Van der Hoeven, het Catharijnehuis (dagopvang voor dak- en thuislozen), Hostel de Hoek (opvang harddrugsverslaafden, Leger des Heils), Slachtofferhulp Nederland en de Zusters Augustinessen (Anonieme Alcoholisten). In de tocht nemen we ook een kijkje bij de politie en de brandweer en bij de Klokkenluidersgilde van de Domtoren en is er een gesprek met een ex-gedetineerde.

Tijdens de tocht hebben de leerlingen alle gelegenheid om vragen te stellen aan alle mensen die ze ontmoeten en dat wordt ook zeer respectvol en met grote interesse gedaan.

Aan het einde van de voettocht komen alle leerlingen samen in de St. Catharinakathedraal om de nacht samen af te sluiten met een moment van samenzijn waar leerlingen iets vertellen. Het is heel veel wat de kinderen in 12 uur hebben gezien en gehoord, dus daar past ook een moment van bezinning bij.

De voettocht van het Gregorius is een pareltje dat past bij het ondernemende karakter van het leren op onze school. Een unieke kans voor onze leerlingen en een dag die ze altijd zal bijblijven, want het maakt diepe indruk.

Categorieën: Schoolnieuws