Je leert niet alleen door te zitten en te luisteren of uit je hoofd te leren. Ook door te doen, samen te werken en te leren luisteren naar je gevoel kun je veel wijzer worden. We verbinden het leren steeds met het leven: de buitenwereld én je binnenwereld.

School en ouders bereiden de kinderen zo goed mogelijk voor op de toekomst. Kinderen hebben niet alleen kennis nodig, maar ook specifieke vaardigheden en een open houding. Welke vaardigheden hebben jonge mensen in de 21ste eeuw nodig? Het Gregorius heeft daar duidelijke ideeën over.
Het Gregorius heeft zich verenigd bij de landelijke Scholen voor Ondernemend leren. Op het Gregorius dagen wij onze leerlingen uit om ondernemend en actief in het leven te staan. Initiatief, nieuwsgierigheid, creativiteit en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. Ondernemende projecten, al dan niet zelfbedacht door leerlingen, verbeteren de betrokkenheid en motivatie. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van o.a. de 21e eeuwse vaardigheden. Naast het aanleren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een ondernemende houding. Met het uittesten en telkens verbeteren van de aanpak is het programma van de Vereniging Scholen voor Ondernemend leren gegroeid tot een toonaangevend bewezen onderwijsprogramma.

Op onze school zorgen we ervoor dat onze leerlingen op een boeiende en actieve wijze leren. We maken je duidelijk waarom je iets leert, leerlingen mogen veel kiezen en we hebben tijdens de lessen regelmatig wedstrijdje.


Bij ondernemend leren laten leerlingen eigen initiatief zien en mogen en durven ze verantwoordelijkheden op te pakken. Hun acties worden geëvalueerd en ze krijgen daar feedback op; ze leren zelf ook om feedback te geven. Ze werken samen aan een concreet eindproduct, dat een link heeft met de buitenwereld. Door de snelle en continue veranderingen in de maatschappij is het vergaren van kennis van minder belang. Kennis is snel weer verouderd. Mensen moeten worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te maken en te beargumenteren en problemen op te lossen. Deze vaardigheden zijn verzameld onder de noemer ’21 eeuwse vaardigheden’ zoals samenwerken, zelfreflectie toepassen en onderzoek doen. Met ondernemend leren gebeurt dat.

Ook buiten het lokaal is er veel te leren. Daarmee wordt leren leuker en dat motiveert.

Bekijk ons schoolnieuws om te lezen hoe wij het ondernemend leren met onze leerlingen in de praktijk brengen.

Ook zo’n schijt aan louter leren uit een lesmethode?
Op het St-Gregorius College, dé school voor ondernemend leren, zit je goed.