Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst hebben ze niet alleen kennis nodig, maar ook specifieke vaardigheden en een open houding. Je leert niet alleen door te zitten en te luisteren of door dingen uit je hoofd te leren. Ook door te doen en samen te werken kun je veel opsteken. Op het Gregorius verbinden we leren zoveel mogelijk aan de praktijk, vaak samen met gespecialiseerde organisaties en dikwijls buiten onze school.

Het Gregorius is aangesloten bij de landelijke vereniging Scholen voor Ondernemend Leren. Aangesloten scholen dagen hun leerlingen uit om ondernemend en actief in het leven te staan. Initiatief, nieuwsgierigheid, creativiteit en uniciteit zijn daarbij de kernwoorden. Ondernemende projecten, al dan niet zelfbedacht door leerlingen, verbeteren de betrokkenheid en motivatie. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van onder andere de 21e-eeuwse vaardigheden. Naast het aanleren van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een ondernemende houding. Met het uittesten en telkens verbeteren van de aanpak is het programma van de vereniging Scholen voor Ondernemend Leren gegroeid tot een toonaangevend bewezen onderwijsprogramma.
Bij ondernemend leren laten leerlingen eigen initiatief zien en mogen ze verantwoordelijkheden oppakken. Hun acties worden geëvalueerd, ze krijgen daar feedback op en leren zelf ook om feedback te geven. Ze werken samen aan een concreet eindproduct, dat een link heeft met de buitenwereld. Door de snelle en continue veranderingen in de maatschappij is het vergaren van kennis van minder belang. Kennis is snel weer verouderd. Mensen moeten worden toegerust met vaardigheden die hen in staat stellen relevante informatie te selecteren, keuzes te maken en te beargumenteren en problemen op te lossen. Deze vaardigheden zijn verzameld onder de noemer ’21e-eeuwse vaardigheden’ zoals samenwerken, zelfreflectie toepassen en onderzoek doen.

Op het Gregorius zorgen we ervoor dat onze leerlingen op een boeiende en actieve wijze leren. We maken hen duidelijk waarom ze iets leren. Leren met hoofd, hart en handen. Je leert niet alleen door te zitten en te luisteren of uit je hoofd te leren. Ook door te doen, samen te werken en te leren luisteren naar je gevoel kun je veel wijzer worden. We verbinden het leren steeds met het leven: de buitenwereld én je binnenwereld. In ons schoolnieuws brengen wij regelmatig verslag over hoe wij het ondernemend leren samen met onze leerlingen in de praktijk brengen.