Vandaag kregen de leerlingen van vwo 6 een gastcollege van Geert Buelens, Vlaams dichter, essayist, columnist en hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. De centrale vraag was: wat is poëzie? Aan de hand van verschillende voorbeelden en uitleg over de geschiedenis probeerde hij samen met de leerlingen een antwoord te vinden op deze vraag.

Buelens vergeleek (de functie/rol van) Poëzie 100 jaar geleden met Twitter nu: actueel, massaal en laagdrempelig medium voor engagement, polemiek en propaganda, gebonden door vorm. Aan de vooravond van WO1 verschenen alleen al in Duitsland 50.000 gedichten (tweets) per dag. Via voorbeelden in de tijd liet Buelens de leerlingen zien en ervaren hoe poëzie zich multimedialer en intermedialer ontwikkelt en tegelijk toch tijdloos en leeftijdloos dezelfde functionele rol behoudt.

Categorieën: Schoolnieuws