Als je kind op de middelbare school zit, zijn de kosten hoger dan op de basisschool. De schoolkosten bestaan onder andere uit schoolspullen, een laptop, fiets, deelnemersbijdrage, vrijwillige ouderbijdrage, sportkleding, kluishuur en kopieerkosten.

Wat als betalen nu niet volledig lukt?

Als je kind naar de middelbare school gaat, kan je voor de kosten op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Als het (nu) niet lukt om volledig te betalen, neem dan contact op met onze financiële administratie via debiteuren@gregorius.nl.

We vragen alle ouders om in elk geval altijd contact op te nemen en facturen niet te negeren. In overleg maken we alternatieve betalingsafspraken.

Tips:

  • Let goed op de regels van de U-pas en het beschikbare budget, zodat je geen problemen krijgt met betaling van kosten later in het jaar of andere kosten zoals bijvoorbeeld sportcontributie. Contributie voor het lidmaatschap van een sportvereniging kan je aanvragen via Leergeld.
  • Mogelijk kan je een toeslag krijgen voor je kinderen: het Kindgebonden Budget, zie www.belastingdienst.nl/toeslagen

Schoolspullen

Materiaal dat persoonsgebonden is en eigendom wordt van de leerling, wordt niet bekostigd uit de ‘Wet Gratis Leermiddelen’ en dient zelf aangeschaft te worden. Ouders ontvangen een lijst benodigdheden en zijn vrij om te kiezen waar zij deze schoolbenodigdheden aanschaffen.

Via Leergeld Utrecht kan je vanaf 1 juni een schoolspullenpas aanvragen waar 50 euro op staat. Hier kan je kind bijvoorbeeld schriften, pennen en gymkleding mee kopen. De schoolspullenpas kan je aanvragen als je een U-pas hebt of een inkomen van 150% van het sociaal minimum.

Schoolontbijt of schoollunch

We vragen ouders van leerlingen voor wie het niet mogelijk is een ontbijt of lunch te verzorgen om zich te melden. Uitgangspunt van het verzorgen van deze maaltijden is dat het gezond is en dat leerlingen de maaltijd uit het zicht van andere leerlingen kunnen ontvangen. Meldpunt om in aanmerking te komen voor een schoolontbijt of schoollunch via: y.de.vogel@gregorius.nl.

Schoolboeken

De schoolboeken zijn kosteloos in bruikleen. De schoolboeken moet je wel zelf bestellen via iddink.nl.

Op iddink.nl wordt een groot aantal extra materialen facultatief aanbevolen. Die materialen zijn niet door de school toegevoegd; het is niet nodig om extra materialen via Iddink te kopen.

Grafische rekenmachine

Stichting Leergeld Utrecht vergoedt de kosten van een grafische rekenmachine volledig voor kinderen in de bovenbouw van de middelbare school.

Fiets

Leerlingen van Waldorf Utrecht hebben een fiets nodig. Bij Leergeld Utrecht kan je een aanvraag doen voor een tweedehands fiets.

Deelnemersbijdrage

Voor werkweken geldt een deelnemersbijdrage. In onze schoolgids is te lezen welke werkweken in welk leerjaar zijn.

Wanneer het niet lukt om (volledig) voor een werkweek te betalen, als u een U-pas wilt gebruiken of in termijnen wilt betalen, kunnen we als school ook enkele leerlingen vanuit ons solidariteitsfonds meenemen op werkweek. Wanneer niet voldoende deelnemers betalen, annuleren we een werkweek voor alle leerlingen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elke school vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Waldorf Utrecht maakt zich sterk voor een verdieping van het onderwijs door middel van diverse extra activiteiten die niet door de overheid bekostigd worden. Daarvoor hebben we jaarlijks een bijdrage nodig van ouders. Op die manier kunnen wij de onderwijskwaliteit mogelijk maken die wij onze leerlingen graag willen bieden en die wij op Waldorf Utrecht voor ogen hebben. De ouderbijdrage komt volledig ten gunste van het onderwijs op Waldorf Utrecht.

Ouders van leerlingen op Waldorf Utrecht ontvangen in het najaar vanuit ons facturatiesysteem WIS Collect een iDEAL-link om de ouderbijdrage te betalen. Je kan ervoor kiezen om in termijnen te betalen.

Als het niet lukt de ouderbijdrage (volledig) te betalen, neem dan contact op met onze financiële administratie door een mail te sturen naar debiteuren@gregorius.nl. Samen bespreken we wat wel mogelijk is. De ouderbijdrage is vrijwillig, alle leerlingen van Waldorf Utrecht doen met de schoolactiviteiten mee: als we te weinig middelen ontvangen om iets aan te kunnen bieden, annuleren we activiteit voor iedereen.

Solidariteit

Met de ouderbijdrage maken we veel extra activiteiten mogelijk. Wij vragen u om een ouderbijdrage te doen die u reëel en verantwoord vindt, mede afhankelijk van je inkomen. We vragen om solidariteit met als uitgangspunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen, zodat het begrote gemiddelde per kind haalbaar blijft.

Onze school staat voor een brede ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Door de bijdragen van ouders bieden wij aan alle Waldorfleerlingen extra verdieping in het onderwijsprogramma.

Kluishuur

Leerlingen van Waldorf Utrecht hebben de mogelijkheid om een kluisje te huren voor een heel schooljaar. Handig om gymkleding, danskleding, een jas, laptop, lesboeken en andere schoolspullen in op te bergen. Je ontvangt via ons facturatiesysteem WIS Collect een iDEAL-link om de huur van de kluis te voldoen. We vragen naast de huur een eenmalige borg. Het gebruik en huur van een kluis is facultatief. Als je wel graag een kluis wil, maar de kluishuur lukt (nu) niet, neem dan contact op met onze financiële administratie via debiteuren@gregorius.nl.

Schoolpas

Leerlingen van Waldorf Utrecht ontvangen eenmalig een gratis schoolpas. Het hebben van een schoolpas is verplicht. Wanneer een leerling de schoolpas kwijt is, moet een nieuwe worden aangevraagd en betaald bij onze mediatheek. Als de aanschaf van een nieuwe pas (nu) niet lukt, neem dan contact op met onze financiële administratie via debiteuren@gregorius.nl.

Kopieerkosten

Leerlingen van Waldorf Utrecht kunnen in onze mediatheek een klein saldo op hun schoolpas zetten om op school te printen en te kopieren. Vanuit onze solidariteitsfonds kunnen we voor leerlingen jaarlijks een saldo op de pas zetten. Is dit voor jou van toepassing? Neem dan contact op met onze financiële administratie via debiteuren@gregorius.nl.