Het St-Gregorius College is een scholengemeenschap in Utrecht voor vwo, havo en mavo.
Positief en energiek

In deze snel veranderende wereld vol onzekerheden is het belangrijk dat er mensen zijn die vanuit een positief wereldbeeld met een gezonde dosis energie hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

Modern onderwijs

Op het St-Gregorius College leiden we kinderen op voor de wereld van nu en van morgen. Zo voorzien we in de sterke behoefte aan zelfbewuste mensen die een wezenlijke bijdrage willen én kunnen leveren aan de samenleving.

Sinds 1873

En dat is niet iets van de laatste tijd! We bieden leerlingen al 150 jaar lang de ruimte om in een veilige en vertrouwde omgeving hun vleugels uit te slaan. Hier mogen ze laten zien wie ze zijn, waar ze voor staan en vooral ook waar ze van dromen.

Kracht van het collectief

We geloven in de kracht van ieder individu. Én in de kracht van het collectief. Vanuit verbinding ontstaat beweging. Door op respectvolle wijze met elkaar om te gaan en gezamenlijk(e) activiteiten te organiseren creëren we een leeromgeving waarin iedereen zich thuis voelt en waarin iedereen het best tot zijn recht komt. Samen leven, daar is het ons om te doen.

Onvergetelijke schooltijd

Met elkaar maken we de schooltijd tot een onvergetelijke tijd, bouwen we aan zelfbewuste en sociale kinderen. Kiezen voor St-Gregorius College betekent dan ook kiezen voor een omgeving waarin uw kind mag laten zien wie hij of zij is, waar hij of zij voor staat en wat zijn of haar idealen zijn. Samen gaan we ze waarmaken!

Respect

Het Gregorius heeft een warm en veilig schoolklimaat. Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen in een kleinschalige omgeving waarin ze zich gezien voelen. Respect voor elkaar en acceptatie zijn voor het Gregorius belangrijke waarden.

Ook vinden wij de betrokkenheid van ouders belangrijk. Door als school goed samen te werken met de ouders, kan de leerling een optimaal resultaat bereiken.

PCOU Willibrord Stichting

Het St-Gregorius College is onderdeel van de PCOU Willibrord Stichting. Stichting PCOU bestuurt 30 scholen in Utrecht. De scholen hebben samen ruim 8.000 kinderen en ongeveer 1.000 medewerkers. Het St-Gregorius College werkt binnen de Willibrord Stichting samen met o.a. het Amadeus Lyceum, het Christelijk Gymnasium, het Gerrit Rietveld College en het St. Bonifatius College. Zo volgen de leerlingen van het Christelijk Gymnasium het vak muziek op het St-Gregorius College. En de leerlingen van het SGC die het vak wiskunde D (wiskundeverdieping bovenop wiskunde B) willen volgen, sluiten voor dat vak aan op het CGU.

Descart en Waldorf Utrecht zijn onderdeel van het St-Gregorius College

Op het St-Gregorius College kiezen leerlingen vanaf 2020 voor Descart of voor Waldorf Utrecht.

Het Gregorius gooit het roer om. In 2019 start de laatste lichting op het Gregorius van onze reguliere leerroute. Leerlingen van de reguliere leerroute maken hun schooltijd gewoon op het Gregorius af.