Het Gregorius biedt naast de vrije school ook een reguliere leerroute voor vwo, havo/vwo, havo-kans-klas en de mavo. Onze vwo en havo is mogelijk met de extra keuze van internationale stroom.

Wil je meer weten over het aanbod op het Gregorius? Kom dan naar onze open dag!

Gregorius vwo regulier

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.

Wij bieden een volledige reguliere vwo leerroute vanaf klas 1 t/m het eindexamen vwo.
In leerjaar 4 stromen leerlingen met een vwo niveau uit onze vrijeschool leerroute en uit onze internationale leerroute in naar onze reguliere vwo-leerroute.

Ook in de vwo-lessen gaan we ondernemend aan de slag. Docenten leggen in hun lessen een sterke verbinding met de buitenwereld, waardoor het voor onze vwo-leerlingen duidelijk is waarom ze bepaalde leerstof moeten leren. Ingaan op het actuele nieuws, bezoek van musea, gastsprekers in de lessen zijn voorbeelden waarmee we ondernemend leren vormgeven. Ook het inbouwen van competitie-elementen en het aanbieden van keuzes voor leerlingen zijn onderdelen binnen het ondernemend leren.

Hogere-orde denken is een belangrijk onderdeel in de vwo-lessen. Deze manier van denken doet recht aan de capaciteiten van onze vwo-leerlingen. Met hogere-orde denken wordt o.a. bedoeld dat leerlingen wordt geleerd in verbanden te denken, samenvatten en conclusies trekken, analyseren van informatie en creatief omgaan met kennis. Op deze wijze wordt een hoog leerrendement bereikt en de leerlingen worden goed voorbereid op een studie in het wetenschappelijk onderwijs.

Gregorius havo regulier

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.

Wij bieden een volledige reguliere havo leerroute vanaf klas 1 t/m het eindexamen havo.
In leerjaar 4 stromen leerlingen met een havo niveau uit onze vrijeschool leerroute en uit onze internationale leerroute in naar onze reguliere havo-leerroute.

Gregorius mavo regulier

De leerlingen die instromen in brugklas 1 van de mavo worden op het St-Gregorius College opgeleid voor de theoretische leerweg van het vmbo. Wij noemen dit de mavo. Binnen de mavo is er de keuze uit vier profielen. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling voor één van deze vier profielen, afhankelijk van de gewenste vervolgopleiding. De vier profielen zijn:

  • techniek
  • zorg & welzijn
  • economie
  • groen

Vervolgens kiest elke leerling een vakkenpakket dat uit de volgende vakken bestaat:

  • 4 verplichte vakken (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding)
  • 1 of 2 verplichte vakken uit het profieldeel (afhankelijk van het gekozen profiel)
  • 2 of 3 vakken uit het vrije deel (afhankelijk van het gekozen profiel).