Onze school is een gemeenschap van mensen is die zorgdraagt voor elkaar. We willen het beste uit elkaar naar boven halen en daarbij de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst na school.

Wij willen dat iedereen zich binnen onze school veilig voelt. Met elkaar dragen we zorg voor een schone en prettige leef- en leeromgeving. Veiligheid, gericht zijn op ontwikkeling, kansen bieden, respect en onderlinge betrokkenheid zijn de kernwaarden binnen onze school. We gebruiken daarbij het systeem van Positive Behavior Support (PBS) – het versterken van en aandacht geven aan gewenst gedrag. Daarbij hanteren we heldere grenzen. Ook dat heeft met veiligheid te maken: hoe voorspelbaarder ons gedrag, hoe veiliger de school.

Hoe we met elkaar omgaan staat in dit document: ‘Zo zijn onze manieren’.