Waarderingskader Waldorf Utrecht

Omdat vrijeschoolonderwijs uitgaat van ontwikkelingsgericht onderwijs, en de leeftijdsfasen van het kind volgt, blijven leerlingen in principe niet zitten. Uiteraard kunnen zich altijd uitzonderingssituaties voordoen. Daarbij staat het kind altijd centraal en is er altijd uitgebreid contact met de ouders.

Waarderingskader Descart

We willen leerlingen de ruimte en tijd geven om in de brugperiode zich te kunnen ontwikkelen zodat ze bij de start van hun derde schooljaar in het voortgezet onderwijs op een voor hen passend niveau zitten. Bekijk via deze link de overgangsnormen 2022/2023 van Descart.

Overgangsnormen Gregorius regulier

Bekijk via deze link de overgangsnormen Gregorius regulier.