Waarderingskader Waldorf Utrecht

Omdat vrijeschoolonderwijs uitgaat van ontwikkelingsgericht onderwijs, en de leeftijdsfasen van het kind volgt, blijven leerlingen in principe niet zitten. Uiteraard kunnen zich altijd uitzonderingssituaties voordoen. Daarbij staat het kind altijd centraal en is er altijd uitgebreid contact met de ouders.

Waarderingskader Descart

We willen leerlingen de ruimte en tijd geven om in de brugperiode zich te kunnen ontwikkelen zodat ze vanaf hun derde schooljaar in het voortgezet onderwijs op een voor hen passend niveau zitten. De overgangsnormen zijn te vinden via de Magister ELO-Schoolplein.

Overgangsnormen Gregorius regulier

Bekijk via deze link de overgangsnormen Gregorius regulier.