De ouderraad van het St-Gregorius College wil een actieve bijdrage leveren aan een veilig en sociaal schoolklimaat door de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. De ouderraad is een klankbord van ouders voor de school en schoolleiding. Zij wil een aanspreekpunt zijn voor ouders als het gaat om onderwerpen die bijvoorbeeld te maken hebben met leren, een veilig schoolklimaat en nieuwe ontwikkelingen in school. Via de ouderraad kunnen ook belangen van ouders ingebracht worden bij de medezeggenschapsraad en bij school. De ouderraad vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar met de schoolleiding. Het komende schooljaar houden we ons bezig met de vraag hoe we meer ouders actiever kunnen betrekken bij de school. Ook communicatie en digitalisering vinden wij belangrijke gespreksonderwerpen die we aankaarten bij de schoolleiding.

Ook organiseert de ouderraad, in overleg met de schoolleiding, een jaarlijkse thema avond over bijvoorbeeld het puberbrein, jongeren en hun financiën en/of omgang met sociale media.

Hoe is de ouderraad te bereiken?

De ouderraad is te bereiken via e-mailadres: ouderraad@gregorius.nl.

Leden van de ouderraad

De ouderraad bestaat per 1 september 2018 uit de volgende leden:
Lid ouderraad – Kind in klas:

 • Agnes van der Tier – havo 5
 • Goverien de Zwart – vwo 4
 • Erkan Zorlu – havo 3
 • Abdi Ahmed – havo 2 internationale leerroute
 • Malika Sedouki – vwo 4
 • Jouke Viersen – havo 5

Thema-avond

Informatie volgt.

Vergaderingen 2018-2019

De ouderraad vergadert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur op de locatie Nobeldwarsstraat samen mét de schoolleiding. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders. Graag even aanmelden via het e-mailadres van de ouderraad. De data van de vergaderingen voor dit schooljaar zijn:

 • 9 oktober 2018
 • 4 december 2018
 • 22 januari 2019
 • 12 maart 2019
 • 7 mei 2019
 • 25 juni 2019