De ouderraad van het St-Gregorius College wil een actieve bijdrage leveren aan een veilig en sociaal schoolklimaat door de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. De ouderraad is een klankbord van ouders voor de school en schoolleiding. Zij wil een aanspreekpunt zijn voor ouders als het gaat om onderwerpen die bijvoorbeeld te maken hebben met leren, een veilig schoolklimaat en nieuwe ontwikkelingen in school. Via de ouderraad kunnen ook belangen van ouders ingebracht worden bij de medezeggenschapsraad en bij school. De ouderraad vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar met de schoolleiding. Het komende schooljaar houden we ons bezig met de vraag hoe we meer ouders actiever kunnen betrekken bij de school. Ook communicatie en digitalisering vinden wij belangrijke gespreksonderwerpen die we aankaarten bij de schoolleiding.

Ook organiseert de ouderraad, in overleg met de schoolleiding, een jaarlijkse thema avond over bijvoorbeeld het puberbrein, jongeren en hun financiën en/of omgang met sociale media.

Hoe is de ouderraad te bereiken?

De ouderraad is te bereiken via e-mailadres: ouderraad@gregorius.nl.

Leden van de ouderraad

De ouderraad bestaat per 1 september 2017 uit de volgende leden:

Lid ouderraad – Kind in klas:

 • Yvette Derks (voorzitter) – havo 4
 • Simone Waardenburg – vwo 6
 • Susan Scheffers – vwo 5
 • Agnes van der Tier – havo 4
 • Geertje van den Heuvel – havo 4
 • Goverien de Zwart – vwo 3
 • Erkan Zorlu – hk 2
 • Abdi Ahmed – havo/vwo 1i

Thema-avond

Op 28 maart 2017 organiseerde de ouderraad een thema-avond met als thema ‘motiveren van je ‘puber-kind’. Een geslaagde avond met veel herkenning door de situaties die geschetst werden door de acteurs die de avond vorm hebben gegeven. In eerdere jaren waren de thema’s bijvoorbeeld ‘omgaan met budget’ en ‘alcohol en drugs’. In 2018 zal er weer een thema-avond georganiseerd worden, meer informatie hierover komt in de nieuwsbrief.

Vergaderingen 2017-2018

De ouderraad vergadert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur op de locatie Nobeldwarsstraat samen mét de schoolleiding. Deze vergaderingen zijn openbaar voor ouders. Graag even aanmelden via het e-mailadres van de ouderraad. De data van de vergaderingen voor dit schooljaar zijn:

 • 19 september 2017
 • 31 oktober 2017
 • 12 december 2017
 • 23 januari 2018
 • 06 maart 2018
 • 17 april 2018
 • 26 juni 2018