De ouderraad van het St-Gregorius College wil een actieve bijdrage leveren aan een veilig en sociaal schoolklimaat door de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. De ouderraad is een klankbord van ouders voor de school en schoolleiding. Zij wil een aanspreekpunt zijn voor ouders als het gaat om onderwerpen die bijvoorbeeld te maken hebben met leren, een veilig schoolklimaat en nieuwe ontwikkelingen in school. Via de ouderraad kunnen ook belangen van ouders ingebracht worden bij de medezeggenschapsraad en bij school. De ouderraad vergadert ongeveer zeven keer per schooljaar met de schoolleiding. Het komende schooljaar houden we ons bezig met de vraag hoe we meer ouders actiever kunnen betrekken bij de school. Ook communicatie en digitalisering vinden wij belangrijke gespreksonderwerpen die we aankaarten bij de schoolleiding.

Ook organiseert de ouderraad, in overleg met de schoolleiding, een jaarlijkse thema avond over bijvoorbeeld het puberbrein, jongeren en hun financiën en/of omgang met sociale media.

Hoe is de ouderraad te bereiken?

De ouderraad is te bereiken via e-mailadres: ouderraad@gregorius.nl.