Onze school kent ouderklankbordgroepen die zijn samengesteld uit ouders van leerlingen. Ouders zitten op persoonlijke titel in een klankbordgroep. Het doel van een klankbordgroep is uitwisseling van informatie en gedachten die van belang is voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de omstandigheden binnen de school.

Graag roepen wij u op om mee te doen aan een ouderklankbordgroep. Deze groepen zijn er per afdeling. De groepen komen tenminste 2 x per jaar bij elkaar.

Als u deel wilt nemen aan een van de ouderklankbordgroepen, kunt u contact opnemen met de schoolleider van de afdeling van uw zoon/dochter.