Tijdens schooltijd zijn kinderen in urgente gevallen altijd bereikbaar via 030 – 23 26 795.

Mobieltjesbeleid Descart

In een klaslokaal staat je mobiele telefoon op stil en bevindt zich in je tas. 

Op Descart willen we alle leerlingen de kans geven om zelfstandigheid te ontwikkelen, ook met telefoongebruik. De telefoon is er, of we nou willen of niet. Goed gebruik ervan reguleren, vinden we op Descart beter dan verbieden.

In een klaslokaal is het gebruik van een mobiele telefoon uitsluitend toegestaan als – door de docent is bepaald – dat het gebruik ervan bijdraagt aan de kwaliteit en inhoud van de les/het onderwijs.

Mobieltjesbeleid Waldorf Utrecht

Op Waldorf Utrecht worden mobiele telefoons aan het begin van de dag verzameld en achter slot en grendel bewaard tot het einde van de lesdag. Als de leerlingen een laatste les in een ander lokaal hebben (bijvoorbeeld een gymles), dan kunnen ze de telefoon gewoon meenemen.

Indien het noodzakelijk is, kan de leerkracht toestemming geven dat het mobieltje gebruikt mag worden. Als leerlingen vooraf weten dat ze de telefoon op een bepaald moment die dag nodig zullen hebben, laten zij dit aan het begin van de dag aan de docent weten.

Wij willen dat de leerlingen zich op sociaal gebied zo gezond mogelijk ontwikkelen. Binnen de schoolmuren staan wij voor écht contact tussen de leerlingen, daarom kiezen we voor dit beleid. Bij urgente zaken kunnen ouders via de schooltelefoon 030 – 23 26 795 contact opnemen.