Tijdens schooltijd zijn kinderen in urgente gevallen altijd bereikbaar via 030 – 23 26 795.

In een klaslokaal is je telefoon niet zichtbaar en staat de telefoon op stil.

Als je je niet aan deze regel houdt, wordt de telefoon ingenomen. De docent brengt deze naar de pedagogisch medewerker. Bij de eerste keer inname krijg je je telefoon aan het eind van de lesdag terug. Bij een volgende keer wordt contact opgenomen met je ouders/verzorgers. Er wordt een passende maatregel genomen bij de derde en volgende keren.

Mobieltjesbeleid Waldorf Utrecht

Op Waldorf Utrecht worden mobiele telefoons aan het begin van de dag verzameld en achter slot en grendel bewaard tot het einde van de lesdag. Als de leerlingen een laatste les in een ander lokaal hebben (bijvoorbeeld een gymles), dan kunnen ze de telefoon gewoon meenemen.

Indien het noodzakelijk is, kan de leerkracht toestemming geven dat het mobieltje gebruikt mag worden. Als leerlingen vooraf weten dat ze de telefoon op een bepaald moment die dag nodig zullen hebben, laten zij dit aan het begin van de dag aan de docent weten.

Wij willen dat de leerlingen zich op sociaal gebied zo gezond mogelijk ontwikkelen. Binnen de schoolmuren staan wij voor écht contact tussen de leerlingen, daarom kiezen we voor dit beleid. Bij urgente zaken kunnen ouders via de schooltelefoon 030 – 23 26 795 contact opnemen.