De leerlingen die instromen in brugklas 1 van de mavo worden op het St-Gregorius College opgeleid voor de theoretische leerweg van het vmbo. Wij noemen dit de mavo. Binnen de mavo is er de keuze uit vier profielen. Aan het einde van het derde leerjaar kiest de leerling voor één van deze vier profielen, afhankelijk van de gewenste vervolgopleiding. De vier profielen zijn:

  • techniek
  • zorg & welzijn
  • economie
  • groen

Vervolgens kiest elke leerling een vakkenpakket dat uit de volgende vakken bestaat:

  • 4 verplichte vakken (Nederlands, Engels, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding)
  • 1 of 2 verplichte vakken uit het profieldeel (afhankelijk van het gekozen profiel)
  • 2 of 3 vakken uit het vrije deel (afhankelijk van het gekozen profiel).