De maatschappelijke stage (MAS) is een vorm van leren waarbij je kennis maakt met vrijwilligerswerk. Sinds een paar jaar moesten alle Nederlandse scholieren verplicht maatschappelijke stage lopen. Inmiddels heeft de politiek besloten dat scholen daarover zelf mogen beslissen. Onze school vindt het heel belangrijk om door te gaan met de maatschappelijke stage, omdat het heel leerzaam en leuk is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vrijwilligerswerk is werk voor andere mensen, organisaties of de samenleving, dat onbetaald en samen met een organisatie wordt gedaan. Een stage met onbetaalde werkactiviteiten is een ervaring die nieuw en vooral anders is vergeleken met je lessen op school. Je maakt kennis met nieuwe mensen, nieuwe werkzaamheden en met nieuwe kanten die je van jezelf nog niet kent!
Er wordt tijdens de stage gewerkt aan verschillende vaardigheden. Zo ga je ervaring opdoen op het gebied van: samenwerken, plannen en organiseren, opkomen voor jezelf, werken in een rol, verantwoordelijkheid nemen, andere mensen helpen en zorgen voor je leefomgeving.




Mavo 3 leerlingen op Bliksemstage

Bliksemstage is een project gericht op beroepsoriëntatie. Onze leerlingen uit mavo 3 zijn medio oktober in kleine groepjes op bezoek gegaan bij verschillende bedrijven in Utrecht. Op deze manier krijgen de leerlingen een beeld van de veschillende beroepen die binnen een bedrijf te vinden zijn. Zij zijn o.a. langs geweest bij BAM, InfraTolk en bij een van de filialen van Albert Heijn en kregen hierdoor een goed beeld van de diverse afdelingen.
In januari gaan de leerlingen voor een tweede keer op stage.
Klik hier voor een kleine fotoreportage.

Naast de lessen in de verschillende vakken is er op school zoveel meer te leren. Op de middelbare school worden jongeren gevormd tot ‘burgers’ die zich een plek moeten weten te vinden in onze samenleving. De kijk op de samenleving is bij pubers vaak erg gekleurd en gevormd vanuit hun eigen omgeving. Het is belangrijk om jongeren tijdens hun middelbare schooltijd die kijk op de samenleving te laten vergroten.

Tugruslan mas

Daarom is onze school sinds het pilotproject in 2008-2009 nauw betrokken bij de maatschappelijke stage en aangesloten bij de Maatschap+, een samenwerkingsverband van 13 middelbare scholen en de Utrechtse vrijwilligerscentrale. Het doel van de maatschappelijke stage is dat alle leerlingen kennis maken met het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Een zinvolle bijdrage voor de leerling zelf en voor de samenleving. (Zie voor meer informatie www.maatschappelijkestage.nl)

De maatschappelijke stage doet een beroep op verschillende vaardigheden van onze leerlingen. Ze moeten contacten leggen en onderhouden en oefenen daarin hun communicatieve vaardigheden. Ze zijn op een andere manier met plannen en organiseren bezig en worden via het logboek en de reflectieopdrachten gestimuleerd om over hun eigen handelen en gedrag na te denken.
Leerlingen komen door de maatschappelijke stage in contact met doelgroepen met wie ze anders niet snel in aanraking zouden komen. Ze worden zich meer bewust van hun omgeving en de drijvende kracht die vrijwilligers voor onze samenleving vormen. Onze leerlingen worden zich er tijdens hun maatschappelijke stage van bewust dat zij daar, als onderdeel van de samenleving, ook een rol in vervullen.

mas kinderboerderijDe maatschappelijke stage vindt bij ons op school plaats in leerjaar 1,2 en 3. In brugklas 1 en 2 zijn leerlingen bezig met activiteiten in en om de vastenactie. In het derde leerjaar kiezen leerlingen individueel voor een stageplek die bij hen past via www.masutrecht.nl. Deze website vormt een vacaturebank van verschillende stages en is ontstaan vanuit de Maatschap+.
In klas 3 lopen alle vmbo-leerlingen nog 20 uur maatschappelijke stage. De leerlingen uit havo en vwo lopen nog 30 uur maatschappelijke stage. Die stage vindt buiten het reguliere lesrooster plaats, in de avond, in het weekend of in de vakantie. De website www.masutrecht.nl is de plek waar alle benodigde informatie, zoals opdrachten, stagecontracten, logboeken, berichten aan je stagebegeleider, wordt verzameld en uitgewisseld.

De maatschappelijke stage is geen los onderdeel van ons programma en moet voldoende zijn afgesloten voor een overgang naar de vierde klas.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar de coördinator maatschappelijke stage, mevrouw Z. Rozema