Elk kwartaalthema op Descart wordt geopend en ook afgesloten. Op deze momenten stap je heel duidelijk uit de normale gang van zaken op school. Tijdens het startpunt worden leerlingen op een leuke manier enthousiast gemaakt voor een bepaald thema. De afsluiting is het een moment om trots te zijn op wat je geleerd hebt.