Het St-Gregorius College bereidt de leerlingen van de internationale leerroute voor op een samenleving waarin internationale contacten en het Europees burgerschap een steeds belangrijker plaats zullen innemen. Het Gregorius onderhoudt contacten met scholen in onder meer Leipzig en Polen. Leerlingen van deze scholen en van onze school werken samen aan
projecten van wederzijdse uitwisseling.