Het Gregorius bereidt leerlingen van de internationale leerroute voor op een samenleving waarin internationale contacten en het Europees burgerschap een steeds belangrijker plaats zullen innemen. Wij onderhouden daarvoor contacten met scholen in onder meer Leipzig/Duitsland en Polen. Leerlingen van deze scholen werken samen met onze leerlingen aan projecten van wederzijdse uitwisseling.