In het schooljaar 2018-2019 is er plaats voor 8 leerlingen in de Honours Traject Utrecht voor klas 2 en 3.

Dit schooljaar doet onze school mee aan een pilot met een universitair programma voor talentvolle leerlingen uit klas 2 die van huis uit minder kansen hebben. Dit traject heeft de naam ‘Honours Traject Utrecht’. Afgelopen weken heeft de schoolleiding onze leerlingen die daaraan meedoen gesproken. Afgelopen week is het traject, samen met medewerkers van de BSA (Brede School Academie) en de universiteit, geëvalueerd. Er is besloten om het traject volgend jaar te vervolgen met een programma in klas 2 en 3. Het traject biedt een prachtige kans aan onze leerlingen. Voor volgend jaar zijn 8 plaatsen beschikbaar. Denkt u dat dit traject geschikt is voor uw zoon of dochter? Neem dan contact op met de mentor.