Ga naar www.descart.nl

Ga naar www.gregorius.nl/waldorfutrecht

Ga naar www.janligthartutrecht.nl

Ga naar www.gregorius.nl/regulier

A trip down memory lane

Volgend schooljaar 24/25 betrekken Descart en Waldorf Utrecht andere gebouwen in de stad. Om nog eenmaal aandacht aan die 150 jaar Gregorius en het prachtige gebouw aan de Nobeldwarsstraat te geven, wordt er aan het eind van dit schooljaar een evenement georganiseerd waar dit kan.

We willen al onze huidige collega’s, alle oud-leerlingen en oud-medewerkers die zich nog steeds met ons verbonden voelen de kans bieden om afscheid te nemen van ons gebouw aan de Nobeldwarsstraat 9 en natuurlijk tegelijkertijd met ons en met elkaar ons 150-jarige bestaan te vieren. Dit kan natuurlijk niet zonder iedereen die op dit moment het voortbestaan van onze school mogelijk maakt. We nodigen jullie uit op zaterdag 15 juni 2024 van 14:00-17:00 uur om nog eenmaal rond te lopen door de lokalen en met een borrel te praten over en te genieten van onze school.

Koop nu je kaartje via gregorius.nl/kaartjereunie.