Op 13 augustus 1873 werd voor het eerst met het onderwijs onder de naam St-Gregoriusschool begonnen in een pand aan de Ganzenmarkt. Vele jaren achtereen werd het onderwijs door de fraters van Utrecht verzorgd. Als herinnering aan deze periode en als herinnering aan het feit dat frater Emmanuel vijfentwintig jaar leiding gaf aan de school, heeft de Frater Emmanuelstichting een gebouw ter beschikking aan de school gesteld dat de naam Frater Emmanuelhuis draagt.

Op school werken zo’n 1280 leerlingen, medewerkers en vrijwilligers samen. Toch kenmerkt de school zich door zijn kleinschaligheid met een onderwijsklimaat waarin de leerling zich veilig en gekend voelt. Iedereen vindt zijn eigen plaats: leerbehoefte en leeromgeving worden daarmee op elkaar afgestemd.

Uitdaging vinden de leerlingen eveneens in de vele buitenlesactiviteiten. Wie dat wil, gaat op school een bruisende tijd tegemoet.

Het St-Gregorius College is een katholieke school. Wij willen graag, geïnspireerd vanuit de katholieke traditie, gestalte geven aan de vorming van ‘de hele mens’. Wie ben je, wat geloof je, wat kan je voor een ander betekenen. We zetten ons met hart en ziel voor uw zoon of dochter in! Onze missie is dan ook: ‘een maximale ontplooiing bieden in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving’.

In de godsdienstlessen staat kennis van de grote wereldgodsdiensten centraal. Er is bijzondere aandacht voor ethische aspecten en de vertaling daarvan naar normen en waarden.

De uitspraak ‘Onderwijs is het meest krachtige wapen om de wereld te verbeteren’ van Nelson Mandela is de kern van het onderwijs op het Gregorius College. Wij leren onze leerlingen een onderzoekende, ondernemende en creatieve houding waarmee we hen opleiden tot kritische wereldburgers.

Het Gregorius College is een fijne school voor vwo, havo en mavo. De docenten en leerlingen kennen elkaar door de kleinschaligheid en er heerst een gezellige sfeer. Het Gregorius College is een ondernemende school die binnen een duidelijke structuur leerlingen leert kansen te pakken.

Leerlingen afkomstig van het Gregorius College worden gekenmerkt door hun sterke vaardigheid in ondernemend leren: ze zijn creatieve denkers, ze hebben lef, ze vertonen daadkracht en ze kunnen de dynamische wereld van nu met een nieuwsgierige en onderzoekende houding tegemoet treden. Onze docenten hebben de deskundigheid om dit te bewerkstelligen.

De vroegere Sint Gregoriusschool, nu Vrije basischool.