Voor de oprichting van het Gregorius moeten we bijna 150 jaar terug in de tijd. Op 13 augustus 1873 wordt aan de Utrechtse Ganzenmarkt de Aartsbisschoppelijke St. Gregoriusschool opgericht voor armlastige kinderen uit de stad. Hetzelfde jaar wordt daar het eerste Gregoriushuis gesticht ten behoeve van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart. In eerste instantie gaat het om drie fraters, maar vanwege de snelle aanwas verhuist het Gregoriushuis al enkele jaren later naar de Herenstraat. De aanwas van zowel fraters als leerlingen blijft toenemen, net als het aantal schoolactiviteiten en in 1909 blijkt de beschikbare ruimte aan de Herenstraat al weer te klein. De St. Gregoriusschool trekt dan in een pand op de Kromme Nieuwegracht/Nobeldwarsstraat en binnen enkele jaren komen er MULO- en ULO-afdelingen bij.

In 1930 wonen er 217 fraters en fraters in opleiding in het Gregoriushuis. Rond die tijd krijgt de lagere school-afdeling ook het pand aan het Hiëronymusplatsoen tot zijn beschikking. De school heet dan ‘R.K. Burgerschool voor Jongens’. In het schooljaar 1950-1951 zijn er maar liefst 764 leerlingen op deze lagere school, die na enige tijd in zijn geheel verhuist naar het verderop gelegen Hiëronymusplatsoen . De middelbare school-afdelingen blijven op de Kromme Nieuwegracht/Nobeldwarsstraat en in 1964 wordt de school een scholengemeenschap voor zowel mavo- als havo onderwijs. In 1969 wordt de school ook toegankelijk voor de eerste (vijf) katholieke meisjes en met de toevoeging van een vwo-afdeling wordt het Gregorius in 1990 een college. De lagere school wordt in 1994 opgeheven.

Met de ingebruikname van het pand aan de Van Asch van Wijckskade – tot 2002 nog locatie voor het openbare Thorbecke College – voor uitsluitend havo/vwo-onderwijs (onder- en bovenbouw) beschikt het Gregorius sinds 2009 over twee locaties. In het gebouw aan het Hiëronymusplantsoen is nu de Vrije School Utrecht voor basisonderwijs gevestigd. Binnen Gregorius is in augustus 2018 de vrijschool-leerroute Waldorf Utrecht gestart, de unieke vrijeschool-leerroute voor vwo, havo en mavo. Het pand aan de Nieuwegracht, waar voorheen de brugklassen werden geherbergd, is afgestoten. Deze groepen worden sindsdien onderwezen aan de Nobeldwarsstraat, in gebruik voor vmbo-onderwijs (onder- en bovenbouw). Daarmee is het Gregorius inmiddels dus bijna 150 jaar oud, een hele prestatie! Vanzelfsprekend staan we daar in augustus 2023 dan ook uitgebreid bij stil.

Het St-Gregorius College is van oudsher een katholieke school. Vanuit de katholieke traditie willen wij graag bijdragen aan de vorming van onze leerlingen. Wie ben je, wat geloof je, wat kan je voor een ander betekenen? Onze missie is dan ook ‘een maximale ontplooiing bieden in een uitdagende en betrokken leer- en leefomgeving’. Ons volledige team zet zich daarbij met hart en ziel in voor uw dochter of zoon. In de godsdienstlessen op onze school staat overigens kennis van alle grote wereldgodsdiensten centraal, met bijzondere aandacht voor ethische aspecten en de vertaling daarvan naar normen en waarden.

Op de Gregorius-lagere school hebben in het verleden overigens een aantal ‘bekenden’ gezeten: schrijver C.C.S Crone (overleden in 1951), bisschop Möller van Groningen (overleden in 1999), de beruchte seriemoordenaar Hans van Zon (overleden in 1998), de nog levende directeuren-Sturkenboom: Marcel (NOC*NSF), Martin (FC Utrecht) en Paul (Slotervaartziekenhuis).

De vroegere Sint Gregoriusschool, nu Vrije basischool.