Waarom kies ik voor het Gregorius?

Het Gregorius is een fijne school in het centrum van Utrecht. De school heeft twee gebouwen dicht bij elkaar en in ieder gebouw zitten ongeveer 600 leerlingen. Docenten en leerlingen kennen elkaar goed door de kleinschaligheid en er heerst een persoonlijke sfeer. Het Gregorius is de oudste middelbare school van Utrecht en excelleert in creatief en ondernemend onderwijs. Door de thema’s (periode-onderwijs bij de vrije school en vakoverstijgende thema’s bij de internationale leerroute) biedt de school holistisch modern onderwijs.

Uitvinden welke school er na het basisonderwijs het beste bij een kind past of het beste geschikt is, vergt nogal wat van zowel ouders als kinderen. Het is een dikwijls intensieve zoektocht, waarbij het belangrijk is om een goed en kloppend beeld te krijgen van wat een school te bieden heeft en hoe de school bekend staat. Websites, informatiegidsen, folders en flyers bieden daarbij uitkomst, maar beter én leuker is het natuurlijk om zelf eens te gaan kijken hoe het er aan toe gaat op de school of scholen die in beeld zijn. Graag nodigen wij daarom zowel ouders als kinderen uit om kennis te komen maken op de jaarlijkse informatieavonden en open dagen over alle leerroutes van het Gregorius.

In het schooljaar 2018-2019 bent u welkom op de volgende dagen:

donderdag 20 september 2018 van 20.00 tot 21.30

Inspiratieavond vrijeschool-leerroute aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9, inloop vanaf 19.45u uur.
Graag van tevoren aanmelden via info@waldorfutrecht.nl

Ook dit jaar organiseren we vanuit Waldorf Utrecht een drieluik inspiratieavonden. Deze avonden organiseren we voor iedereen die meer wil weten van antroposofisch onderwijs. Voor mensen die niet bekend zijn met vrijeschoolonderwijs kan het een eerste kennismaking zijn met de achtergrond van vrijeschoolonderwijs. Voor mensen die het al wel kennen bieden deze avonden juist extra verdieping in verschillende aspecten van vrijeschoolonderwijs. De avonden bieden ook ruimte om vragen te stellen aan de sprekers.

De eerste avond: Waarom gaat mijn kind naar een vrijeschool? – Daniëlle van Dijk

donderdag 11 oktober 2018 van 20.00 tot 21.30

Inspiratieavond vrijeschool-leerroute aula Waldorf Utrecht, ingang via Nobeldwarsstraat 9, inloop vanaf 19.45u uur.
Graag van tevoren aanmelden via info@waldorfutrecht.nl

Ontwikkelingsfasen van een kind – Merel Boon

donderdag 15 november 2018 van 20.00 tot 21.30

Inspiratieavond vrijeschool-leerroute zaal Vrijeschool Utrecht, Hieronymusplantsoen 3, inloop vanaf 19.45u uur.
Graag van tevoren aanmelden via info@waldorfutrecht.nl

Mijn lot heeft vlam gevat – Marcel Seelen

donderdag 13 december 2018 van 20.00 tot 21.30

Informatieavond over alle leerroutes van het Gregorius op de Nobeldwarsstraat 9.

donderdag 10 januari 2019 van 20.00 tot 21.30

Informatieavond over de vrijeschool-leerroute op de Nobeldwarsstraat 9.

zaterdag 19 januari 2019 van 10.00 tot 13.00

Algemene open dag, van harte welkom op alle locaties!
Naar onze klas 7 vrijeschool open dag op de Muntstraat 5.
Naar onze eerste klas mavo of havo-kans-klas open dag op de Nobeldwarsstraat 9.
Naar onze eerste klas vwo of brugklas havo/vwo en de internationale stroom vwo en havo open dag op de Van Asch van Wijckskade 20.

dinsdag 19 februari 2019 van 19.00 tot 21.00

Informatieavond over alle leerroutes van het St-Gregorius College. Op deze informatieavond zijn kinderen ook van harte welkom. Tijdens deze informatiebijeenkomst op 19 februari voor de ouders, verzorgen we voor kinderen proeflessen.
Naar onze klas 7 vrijeschool om 19.00 uur op de Muntstraat 5.
Naar onze eerste klas vwo, of brugklas havo/vwo, of de internationale stroom vwo en havo, of de eerste klas mavo,  of de havo-kans-klas, om 19.00 uur op de Nobeldwarsstraat 9.