De school is genoemd naar Gregorius van Utrecht, die in de eerste helft van de achtste eeuw in Utrecht en omstreken leefde. Vooral in de streek tussen Utrecht en Dorestad genoot Gregorius grote bekendheid. Na de dood van Willibrordus stelde Bonifatius hem als bestuurder van het bisdom Utrecht aan. Nadat Bonifatius in 754 te Dokkum vermoord werd, werd Gregorius tot bisschop van Utrecht gekozen. Onder leiding van Gregorius kwam de Utrechtse kloosterschool tot grote bloei en kreeg zij grote bekendheid in de omgeving. Ruim vijfentwintig jaar bestuurde Gregorius het Utrechtse bisdom. Na zijn dood heeft men hem te Susteren begraven. Om de herinnering aan de patroon van de school levend te houden wordt jaarlijks de Gregoriusdag gevierd.