Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.

Wij bieden een volledige reguliere vwo leerroute vanaf klas 1 t/m het eindexamen vwo.
In leerjaar 4 stromen leerlingen met een vwo niveau uit onze vrijeschool leerroute en uit onze internationale leerroute in naar onze reguliere vwo-leerroute.

Ook in de vwo-lessen gaan we ondernemend aan de slag. Docenten leggen in hun lessen een sterke verbinding met de buitenwereld, waardoor het voor onze vwo-leerlingen duidelijk is waarom ze bepaalde leerstof moeten leren. Ingaan op het actuele nieuws, bezoek van musea, gastsprekers in de lessen zijn voorbeelden waarmee we ondernemend leren vormgeven. Ook het inbouwen van competitie-elementen en het aanbieden van keuzes voor leerlingen zijn onderdelen binnen het ondernemend leren.

Hogere-orde denken is een belangrijk onderdeel in de vwo-lessen. Deze manier van denken doet recht aan de capaciteiten van onze vwo-leerlingen. Met hogere-orde denken wordt o.a. bedoeld dat leerlingen wordt geleerd in verbanden te denken, samenvatten en conclusies trekken, analyseren van informatie en creatief omgaan met kennis. Op deze wijze wordt een hoog leerrendement bereikt en de leerlingen worden goed voorbereid op een studie in het wetenschappelijk onderwijs.