Het Gregorius College haalt de universiteit in huis. Speciaal voor de bovenbouw vwo en havo van het Gregorius, verzorgen docenten en onderzoekers van het Centre for the Humanities (de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht) gastcolleges.. Dit is een prachtige verrijking en verdieping van de lessen bij de vakken Nederlands, kunstgeschiedenis, geschiedenis, Frans, Engels, geschiedenis en maatschappijleer/wetenschappen. Met voorbeelden vanuit eigen onderzoek vertellen gastdocenten hoe boeiend en spannend hun vak is en hoe je er onderzoek naar kunt doen. De gastdocenten laten ook zien wat de impact is van de geesteswetenschappen op de maatschappij. Zo leren onze leerlingen om vanuit een onderzoekende houding zelfbewust in het leven te staan en hun kennis te verdiepen.

Leerlingen die examen doen krijgen bij hun diploma een oorkonde als bewijs van hun deelname aan de Gregorius Academie.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn terrorisme, argumenteren, ‘De donkere kamer van Damokles’ en nog veel meer. Gastdocenten zijn onder meer Frits van Oostrom, Ralph Sprenkels en Katell Laveant. Prof. dr. Frits van Oostrom won op 28 oktober 2018 de Libris Geschiedenis Prijs voor zijn monografie ‘Nobel Streven’.

De Universiteit Utrecht hoopt met deze gastcolleges de band tussen de stad Utrecht en de faculteit te verstevigen en bij leerlingen de belangstelling te bevorderen voor een geesteswetenschappelijk studie na hun middelbare school.