De Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen verzorgt speciaal voor het Gregorius gastcolleges aan onze bovenbouw vwo. Dit is een prachtige verrijking van de lessen bij de vakken Nederlands, kunstgeschiedenis, geschiedenis, Frans, Engels, geschiedenis en maatschappijleer/wetenschappen. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen: terrorisme, argumenteren, ‘De donkere kamer van Damokles’ en nog veel meer. Gastdocenten zijn ondermeer Frits van Oostrom, Ralph Sprenkels en Katell Laveant.