Schoolkosten 2018-2019 Gregorius regulier

We vragen een bijdrage voor activiteiten die een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma uitmaken, maar waar we geen overheidssubsidie voor ontvangen. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het leerjaar waarin uw zoon of dochter zit, zie schoolkosten 2018-2019 Gregorius.

Schoolkosten 2018-2019 Gregorius vrijeschool

Neem contact op met onze vrijeschool voor meer informatie over de schoolkosten 2018-2019.

Eigendommenverzekering t.b.v. leerlingen

Via de besturenraad is voor het christelijk onderwijs een verzekeringspakket ontwikkeld voor de school. In het pakket is een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van school. Nadere informatie over deze verzekering kunt u hier downloaden.

Huurvoorwaarden voor kluisjes

Lees hier de huurvoorwaarden voor kluisjes protocol.