Schoolkosten Descart en Waldorf Utrecht

Op onze school bieden we activiteiten en voorzieningen die het onderwijs verder verdiepen, hiervoor wordt een bijdrage gevraagd aan ouders.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de schoolkosten op Descart (descart@gregorius.nl) en Waldorf Utrecht (waldorf@gregorius.nl). Of bekijk de schoolgids voor meer informatie.

Als je kind naar de middelbare school gaat, kan je voor de kosten op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Lees hier de regelingen voor schoolkosten Descart.

Eigendommenverzekering t.b.v. leerlingen

Via de besturenraad is voor het christelijk onderwijs een verzekeringspakket ontwikkeld voor de school. In het pakket is een verzekering afgesloten voor ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband en het rechtstreeks gaan naar en komen van school.

Schoolkosten Gregorius regulier

We vragen een bijdrage voor activiteiten die een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma uitmaken, maar waar we geen overheidssubsidie voor ontvangen. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het leerjaar waarin uw zoon of dochter zit.

Klik hier voor het formulier restitutie borg kluishuur Gregorius regulier.