Extra examentraining op school


Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden bij ons op school en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.

Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/gregorius. Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

Brede School Academie

Leerlingen die het denkniveau en de werkhouding hebben om te slagen op de havo of het vwo, maar die door een taalachterstand en algemene ontwikkeling een steuntje in de rug kunnen gebruiken maken kans om deel te nemen aan de BSA. Twee middagen per week in het gebouw AvW. Leerlingen lezen de krant en werken projectmatig aan onderwerpen.

Passend onderwijs

Wij bieden passend onderwijs voor iedere leerling waarvoor wij de deskundigheid en faciliteiten in huis hebben. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven hoe het passend onderwijs in onze school vorm krijgt.

Buurtteam, VO team jeugd & gezin

Binnen het voortgezet onderwijs in de stad Utrecht zijn aan alle scholen gezinswerkers gekoppeld vanuit het VO-team Jeugd & Gezin.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het VO-team is er voor jongeren en hun gezin die vragen hebben rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychosociale problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer.

Wat doen wij?

We gaan met u en uw kind in gesprek over de vragen die jullie hebben en/of de zorgen die vanuit school met jullie besproken zijn. Samen kijken we wat jullie gezin zelf kan doen, waar mensen uit jullie omgeving bij kunnen helpen en waarbij jullie professionele hulp nodig hebben. Jullie houden daarbij zelf de touwtjes in handen. Wij ondersteunen waar nodig. http://www.buurtteamsutrecht.nl/vo-team

signaleringswijzer-sgc-2016-2017
stroomschema-buurtteam-aug-2017
stroomschema-gezondheid-sgc-aug-2016
stroomschema-verzuim-sgc-aug-2016
stroomschema-zorg-sgc-aug-2016
voorkant-zorgboek-2016-2017
zorgkaart-sgc-2016-2017

Leerlingen met een handicap

Klik hier voor het document: Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie 2017-2018

Klik hier voor het document: Protocol gebruik laptop 2017-2018

E-book Dyslexie

Download onze E-book dyslexie 2017-2018