Deze pagina heeft uitsluitend betrekking op leerlingen die momenteel in de reguliere leerroute zitten van het Gregorius. Het betreft dus niet de leerlingen van Waldorf Utrecht of Descart.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit de examensecretaris en de teamleiders van de afdeling waarin de kandidaat het onderwijs volgt. De examencommissie behandelt alle klachten en geschillen en neemt beslissingen in
zaken, waarin het examenreglement niet voorziet (zie artikel 3 van het examenreglement). De kandidaat of diens wettelijke vertegenwoordiger kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij de rector.

Examenreglement vwo, havo en mavo

Examenreglement 2020-2021

programma van toetsing en afsluiting (pta)

PTA Algemeen deel 1 havo vwo 2020-2021

PTA vwo 6 cohort 2018-2021 definitief

PTA vwo 5 cohort 2019-2022 definitief

PTA vwo 4 cohort 2020-2023 definitief

PTA havo 5 cohort 2019-2021 definitief

PTA havo 4 cohort 2020-2022 definitief

PTA mavo 4 cohort 2020-2021 definitief

PTA VMBO – algemeen deel

Keuzeformulieren vwo, havo en mavo

De nieuwe formulieren volgt binnenkort.