Deze pagina heeft uitsluitend betrekking op leerlingen die momenteel op Waldorf Utrecht zitten of in de reguliere leerroute zitten van het Gregorius. Het betreft dus niet de leerlingen van Descart.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit de examensecretaris, twee examendocenten en de teamleiders van de afdeling waarin de kandidaat het onderwijs volgt. De examencommissie behandelt alle klachten en geschillen en neemt beslissingen in zaken, waarin het examenreglement niet voorziet (zie artikel 3 van het examenreglement).

Examenreglement vwo, havo en mavo

Examenreglement 2022-2023

programma van toetsing en afsluiting (pta) Waldorf Utrecht

PTA waldorf vwo 2022-2024

PTA waldorf havo 2022-2024

PTA Waldorf klas 10 mavo cohort 2022-2023

PTA Algemeen deel vmbo 2022-2023

programma van toetsing en afsluiting (pta) regulier stroom

PTA vwo 5 cohort 2021-2024

PTA vwo 6 cohort 2020-2023

PTA havo 4 cohort 2022-2024

PTA havo 5 cohort 2021-2023

PTA mavo 4 cohort 2022-2023

PTA Algemeen deel 1 havo vwo 2022-2023

PTA VMBO 20222023 algemeen deel