Deze pagina heeft uitsluitend betrekking op leerlingen die momenteel op Waldorf Utrecht zitten of in de reguliere leerroute zitten van het Gregorius. Het betreft dus niet de leerlingen van Descart.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit de examensecretaris, en de teamleiders van de afdeling waarin de kandidaat het onderwijs volgt. De examencommissie behandelt alle klachten en geschillen en neemt beslissingen in zaken, waarin het examenreglement niet voorziet (zie artikel 3 van het examenreglement).

Examenreglement vwo, havo en mavo

Examenreglement 2021-2022

programma van toetsing en afsluiting (pta)

PTA Waldorf mavo klas 10 2021-2022

PTA vwo 4 cohort 2021-2024

PTA vwo 5 cohort 2020-2023

PTA vwo 6 cohort 2019-2022

PTA Algemeen deel havo vwo 2021-2022

PTA havo 4 cohort 2021-2023

PTA havo 5 cohort 2020-2022

PTA mavo – Algemeen deel

PTA mavo 3 cohort 2021-2022

PTA mavo 4 cohort 2021-2022

Keuzeformulieren vwo, havo en mavo

De nieuwe formulieren volgen binnenkort.