Deze pagina heeft uitsluitend betrekking op leerlingen die momenteel in de reguliere leerroute zitten van het Gregorius. Het betreft dus niet de leerlingen van Waldorf Utrecht of Descart.

Examenreglement vwo, havo en mavo

Examenreglement 2019-2020

programma van toetsing en afsluiting (pta)

PTA Algemeen deel 1 havo vwo 2019-2020

PTA vwo 6 cohort 2017-2020 definitief

PTA vwo 5 cohort 2018-2021 definitief

PTA vwo 4 cohort 2019-2022 definitief

PTA havo 5 cohort 2018-2020 definitief

PTA havo 4 cohort 2019-2021 definitief

PTA mavo 4 cohort 2019-2020 definitief

Keuzeformulieren vwo, havo en mavo

Keuzeformulier vwo 2019-2020

Keuzeformulier havo 2019-2020

Keuzeformulier mavo 2019-2020