Examencommissie

De examencommissie bestaat uit de examensecretaris, twee examendocenten en de teamleiders van de afdeling waarin de kandidaat het onderwijs volgt. De examencommissie behandelt alle klachten en geschillen en neemt beslissingen in zaken, waarin het examenreglement niet voorziet (zie het examenreglement).

Reguliere stroom Gregorius

Examenreglement Regulier en Waldorf Utrecht

Examenreglement 2023-2024

programma van toetsing en afsluiting (pta) regulier stroom

PTA havo 5 cohort 2022-2024

PTA vwo 6 cohort 2021-2024

Waldorf Utrecht

Examenreglement Regulier en Waldorf Utrecht

Examenreglement 2023-2024

programma van toetsing en afsluiting (pta) Waldorf Utrecht

PTA waldorf vwo cohort 2023-2025

PTA waldorf vwo cohort 2022-2024

PTA waldorf havo cohort 2022-2024

PTA waldorf havo cohort 2023-2025

PTA Waldorf mavo cohort 2023-2024

Descart

Het Descart Examenreglement en het Descart PTA zijn gepubliceerd voor leerlingen en ouders via de Magister ELO-Schoolplein. Zie ook: descart.nl/schoolgids.