Creatieve ontwikkeling

Kunst levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, kunst verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld en helpt om ruim en origineel te denken. Op deze manier levert Descart een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed wereldburgerschap. Creativiteit is belangrijk voor onze kenniseconomie; als je creatief bent, kan je verrassende en zinvolle oplossingen verzinnen of met vernieuwende ideeën komen. Veel functies die de leerlingen in hun carrière zullen beoefenen, kennen we nu nog helemaal niet. Daarom is het belangrijk dat we flexibele mensen opleiden die hebben geleerd om te experimenteren en zichzelf een leven lang zullen blijven ontwikkelen.
Eindexamen kunst

Alle leerlingen op Descart volgen het vak kunst vanaf het eerste leerjaar tot en met het eindexamen. Alle Descartleerlingen doen eindexamen in het vak kunst. Leerlingen kiezen muziek, drama, dans en/of beeldende vormgeving.

Muziek
Eindexamenprogramma kunst muziek vwo
Eindexamenprogramma kunst muziek havo

Drama
Eindexamenprogramma kunst drama vwo
Eindexamenprogramma kunst drama havo

Dans
Eindexamenprogramma kunst dans vwo
Eindexamenprogramma kunst dans havo

Beeldende vormgeving
Eindexamenprogramma kunst beeldend vwo
Eindexamenprogramma kunst beeldend havo

Alle leerlingen die starten op Descart, krijgen vanaf het eerste leerjaar tot en met het eindexamen kunsteducatie. Onze kunsteducatie vormt geen extra belasting op het vwo- of havo-programma, maar is een accent dat wij tot de kern van onderwijs beschouwen.

De kunstdisciplines hebben een praktisch vwo- of havo-eindexamen beeldend, dans, drama en/of muziek en een theoretisch centraal landelijk eindexamen met onderwerpen als levensbeschouwing, cultuur, esthetica, politiek, economie, vermaak, wetenschap en techniek. Het centraal examen is voor dans, drama, beeldend en muziek hetzelfde en heeft mede daarom ook een eigen naam gekregen: kunst algemeen.

Kunst algemeen

Kunst algemeen behandelt de algemene theorie (cultuurgeschiedenis) van beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans en theater. Voorbeelden van onderwerpen: de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw; de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw; de massacultuur vanaf 1950. Kunst algemeen wordt afgesloten met een centraal examen. Bij de afname van het centrale examen kunst algemeen wordt de computer gebruikt. Zowel de opgaven als de bronnen worden digitaal aangeboden.

Examenprogramma kunst algemeen

Eropuit

Kunst beleef je natuurlijk ook in het theater, de bioscoop of in het museum. Tijdens de thema’s werken alle leerlingen aan hun portfolio. Voor de invulling en uitvoering van de vele activiteiten wordt de expertise binnen en buiten onze school gebruikt. Wij hebben een jarenlange samenwerkingen met danstheaters, filmtheaters, de Utrechtse stadsschouwburg, cultuurcentra en diverse musea.

Gregoriusshow

De meest spraakmakende, jaarlijks terugkerende activiteit is wel de Gregoriusshow in de Stadsschouwburg Utrecht. Al in 1983 vond de eerste Gregoriusshow plaats en inmiddels is de show een begrip in Utrecht. Jaarlijks treden honderden leerlingen en docenten live op met zang, dans, toneel, cabaret, muziek en meer.