Creatieve ontwikkeling

Kunst levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, kunst verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld en helpt om ruim en origineel te denken. Op deze manier levert het Gregorius een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed wereldburgerschap. Creativiteit is belangrijk voor onze kenniseconomie; als je creatief bent, kan je verrassende en zinvolle oplossingen verzinnen of met vernieuwende ideeën komen. Veel functies die de leerlingen in hun carrière zullen beoefenen, kennen we nu nog helemaal niet. Daarom is het belangrijk dat we flexibele mensen opleiden die hebben geleerd om te experimenteren en zichzelf een leven lang zullen blijven ontwikkelen.

Eindexamen kunst

Op het Gregorius hebben vwo- en havo-leerlingen de mogelijkheid om eindexamen te doen in het vak kunst. Een leerling kan examen doen in kunst beeldende vorming, in kunst muziek, of in beide.

Eindexamenprogramma kunst muziek vwo
Eindexamenprogramma kunst muziek havo
Eindexamenprogramma kunst beeldend vwo
Eindexamenprogramma kunst beeldend havo

In het schooljaar 2018-2019 doet ruim de helft van onze vwo-kandidaten eindexamen kunst. Onze ambitie is om dit percentage de komende jaren te verhogen.

De kunstklas gaat in de vijfde klas op schoolreis naar Rome.

Deze kunstdisciplines hebben eindexamen met onderwerpen als levensbeschouwing, cultuur, esthetica, politiek, economie, vermaak, wetenschap en techniek. Het centraal examen is voor beeldend en muziek hetzelfde en heeft mede daarom ook een eigen naam gekregen: kunst algemeen.

Kunst algemeen

Kunst algemeen behandelt de algemene theorie (cultuurgeschiedenis) van beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans en theater. Voorbeelden van onderwerpen: de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw; de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw; de massacultuur vanaf 1950. Kunst algemeen wordt afgesloten met een centraal examen. Bij de afname van het centrale examen kunst algemeen wordt de computer gebruikt. Zowel de opgaven als de bronnen worden digitaal aangeboden.

Examenprogramma kunst algemeen

Cultuurdagen

Kunst beleef je natuurlijk ook in het theater, de bioscoop of in het museum. Tijdens de cultuurdagen werken alle leerlingen, met uitzondering van de examenklassen, aan hun kunstportfolio. De projectdagen zijn thematisch van opzet en er is een verdieping in de talenturen. Voor de invulling en uitvoering van de culturele activiteiten wordt de expertise binnen en buiten onze school gebruikt. Wij hebben een jarenlange samenwerking met DOX Danstheater, de Stadsschouwburg Utrecht, Filmtheater ’t Hoogt, wereldculturencentrum Rasa, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de diverse musea in de stad.


Van alle culturele activiteiten die je onderneemt, maak je een voorbereidings- of verwerkingsopdracht. Alle opdrachten verzamel je in je kunstportfolio, dat steeds meegaat naar het volgende leerjaar. In de bovenbouw krijg je het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV); jouw eigen portfolio is daarvoor het beginpunt.

Gregoriusshow

De meest spraakmakende, jaarlijks terugkerende activiteit is wel de Gregoriusshow in de Stadsschouwburg Utrecht. Al in 1983 vond de eerste Gregoriusshow plaats en inmiddels is de show een begrip in Utrecht. Jaarlijks treden honderden leerlingen en docenten live op met zang, dans, toneel, cabaret, muziek en meer.

Cultuurkaart

Alle leerlingen op het Gregorius ontvangen een cultuurkaart. Met de cultuurkaart krijg je korting op allerlei culturele evenementen en voorstellingen. Naast de cultuurkaart investeert de school in kunsteducatie. Die investering wordt deels uit de ouderbijdrage betaald.

Kunst in de vrijeschool

In de vrijeschool wordt de leerstof op kunstzinnige wijze verwerkt. Dit betekent dat je de aangeleerde kennis en vaardigheden met je hele lijf ervaart en dat die niet alleen in je hoofd blijven zitten. De leerstof past bij je leeftijd, wordt met het hoofd geleerd, maar ook op kunstzinnige wijze verwerkt. Dit doen we met tekenen, schilderen, toneel, muziek of het bewerken van verschillende materialen. Hierdoor krijgt de leerstof een wezenlijke betekenis waardoor je de stof beter onthoudt en kunt gebruiken.

Kunst in de internationaal stroom

In onze internationale leerroute wordt in ieder blok gewerkt aan vakoverstijgende – vaak kunstgerelateerde – thema’s. Zo schrijf je bijvoorbeeld voor het thema ‘Cultureel Utrecht’ bij muziek een rap over je stad en ga je met godsdienst naar de Domtoren en Domkerk. Voor Engels maak je voor het thema ‘Subuculturen’ een vlog. Voor het thema ‘Millennium Goals’ bij aardrijkskunde leer je hoe je een goede speech houdt over dit onderwerp. Elk thema wordt met een speciale themadag afgesloten waarop we de resultaten van het project aan elkaar presenteren of speciale workshops volgen die met het thema te maken hebben.