Voortgezet onderwijs voor havo en vwo

We leven in een snel veranderende samenleving, die vraagt om originele oplossingen voor de uitdagingen van nu én de toekomst. Bij Descart inspireren we leerlingen en dagen hen uit om hun creativiteit maximaal te ontwikkelen. Zo kunnen zij uitgroeien tot zelfbewuste mensen met een flexibele geest, die weten wat zij willen en kunnen bijdragen. Leerlingen ontdekken bij Descart hun eigen weg in het leven, of ze nu arts, theatermaker, jurist, docent of ontwerper willen worden of warmlopen voor nieuwe beroepen die nu nog niet bestaan.

Creatief doen en denken

Onze school staat voor de unieke combinatie van design, science & art en is allesbehalve een reguliere havo / vwo-opleiding. We starten al vanaf het eerste schooljaar – naast de reguliere vakken – met STEAM, een onderwijsaanpak waarin wetenschap, techniek en kunstvakken worden gecombineerd. Zo dagen we onze leerlingen uit om over de grenzen van vakgebieden heen te kijken en verbanden te leggen. Wij stimuleren onze leerlingen anders te kijken, denken én doen.

We zoeken leerlingen met initiatief

Bij Descart ontdekken leerlingen eerst ‘de regels van het spel’ om er vervolgens als creatieve geesten maximaal mee te kunnen spelen. Om samen grenzen te leren opzoeken en ze te verleggen. Want bij ons is ruimte voor vernieuwende, originele ideeën en denkwijzen. Dat vraagt om een gezonde dosis initiatief en lef van leerlingen en leerkrachten. Groeien doe je namelijk het krachtigst buiten je comfort zone!

Vakoverstijgende thema’s

Om dit mogelijk te maken hanteren we een thema-gerichte aanpak en bieden we kinderen de mogelijkheid om gedurende hun schoolloopbaan een eigen portfolio op te bouwen. Gaandeweg ontdekken ze zo waar hun interesses en ambities liggen en waartoe ze in staat zijn.

Toekomstgericht

De toekomstbestendige leerroute Descart is ontwikkeld door het team van het St-Gregorius College, dat kan bogen op bijna 150 jaar onderwijservaring. Het resultaat is een afgewogen combinatie van bewezen effectieve onderwijsmethoden en vakoverstijgende, internationale thema’s. Kunstvakken als muziek, toneel, dans, beeldende vormgeving en moderne technieken zijn vakken, waarin onze leerlingen eindexamen doen. We behouden het goede dat naadloos aansluit bij deze tijd en innoveren waar nodig.

Kortom, kiezen voor Descart is een slimme keuze voor ieder kind dat later wil meebouwen aan een samenleving met toekomst.

Be smart. Descart!

Descart