De nieuwe, toekomstbestendige leerroute Descart start in september 2020 en is ontwikkeld door het team van St-Gregorius College, dat kan bogen op bijna 150 jaar onderwijservaring. Het resultaat is een afgewogen combinatie van bewezen effectieve onderwijsmethoden en innovatieve leermiddelen.

Toekomstgericht voortgezet onderwijs

De huidige, snel veranderende samenleving biedt ongekende mogelijkheden voor wie ze wil en kan zien. En natuurlijk vooral voor degenen die in staat zijn die nieuwe mogelijkheden zelf te creëren. Het ontwikkelen van ‘gezond verstand’ is een groot goed. Het is een kunst om voortdurend weloverwogen keuzes te maken op basis van inzicht en behoeften. Nieuwe ideeën, inzichten en creaties vormen namelijk de motor van de vooruitgang van de samenleving.

Vanaf 2020 in Utrecht

Bij Descart inspireren we kinderen en dagen hen uit om hun creativiteit maximaal te ontwikkelen. Ons onderwijs stimuleert kinderen om onderwerpen, situaties en hun eigen interesses vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te onderzoeken. Dat zorgt voor een ondernemende, adaptieve en creatieve mindset, verruimt hun blikveld en maakt hen als mens completer.

Creatief doen en denken

We nodigen leerlingen uit om buiten de gebaande paden te treden en te experimenteren. Op deze manier ervaren en leren ze wat wel en niet werkt en waarom dat zo is. Mede door een thema-gerichte aanpak en het ontwikkelen van een eigen portfolio leren kinderen dat je eerst ‘de regels van het spel’ moet begrijpen om er vervolgens als creatieve geest maximaal mee te kunnen spelen. Met het portfolio kunnen ze laten zien wie zij zijn, waar ze voor staan en welke ideeën zij hebben voor het oplossen van de vraagstukken van de huidige samenleving. Met nieuwe kennis, vaardigheden en een open blik helpen we leerlingen tot nieuwe, innovatieve en vooral slimme oplossingen te komen. Je gaat immers de mogelijkheden pas zien als je doorhebt hoe iets werkt.

Be smart: Descart!