Descart richt zich op een brede vorming waarmee leerlingen worden voorbereid op alle mogelijke vervolgopleidingen. De vervolgopleiding kan aan een kunstacademie zijn, maar kan net zo goed economie in Rotterdam zijn of bijvoorbeeld bouwkunde in Delft. Veel leerlingen vinden kunst leuk. Door ook op een kunstzinnige manier naar thema’s of problemen te kijken, prikkel je meer hersengebieden en dat is de motor achter de ontwikkeling van goede hersenen. Wie je ook bent en wat je ook wilt worden – van arts tot ingenieur, van architect tot ondernemer – creativiteit is een vaardigheid die je nodig hebt om in alle vervolgopleidingen en beroepen succesvol te zijn.

Middelbare school voor design, science & art is uniek in Utrecht

Vanaf 2020 krijgt Utrecht nóg een unieke vorm van voortgezet onderwijs: een school voor design, science & art. Leerlingen die in september 2020 starten op het Gregorius, kiezen voor Waldorf (de vrijeschool) of voor Descart. Daarmee wordt het St-Gregorius College (vwo, havo, mavo) dé middelbare school in Utrecht voor leerlingen die zich ook creatief willen ontwikkelen.

Middelbare school voor creatieve leerlingen

DeScArt staat voor design, science & art. Een middelbare school voor vooruitstrevende artistieke denkers in de traditie van de wiskundige en filosoof René Descartes. Op Descart is er naast cognitieve vaardigheden ook veel aandacht voor expressie en originaliteit. We zetten kunsteducatie dagelijks schoolbreed in vanaf de eerste klas. Terwijl leerlingen schilderen, leren ze ook om te kijken. Terwijl ze muziek maken, leren ze ook om te luisteren. Bij literatuur leren ze niet alleen wie Shakespeare is, maar leren ze ook zich in te leven in verschillende personages. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die regelmatig deelnemen aan educatieve kunstactiviteiten innovatiever en ondernemender zijn en meer toewijding tonen.

Op Descart doen alle leerlingen eindexamen in het vak muziek, toneel, dans of beeldende vormgeving. Het kunstvak bestaat uit een praktisch deel en een theoretisch deel. Met zowel het praktische deel als het meer theoretische deel wordt al in de eerste klas gestart. Leerlingen die kiezen voor het vak muziek zingen tevens wekelijks samen met de leerlingen Waldorf in het Gregorius koor.

Vanaf het vierde leerjaar volgen alle leerlingen het centraal eindexamenvak kunst algemeen.

Kunst, science en technologie

Op Descart zetten we ons in om een plek te creëren waarin kunst en wetenschap gedijen als onderling verbonden, wederzijds informerende vormen van onderzoek, kennis en ontdekking. Vanaf het eerste jaar krijgen alle leerlingen het vak kunst, science en technologie (kst). Bij het vak kst (ook wel het vak bèta-kunst genoemd) is specifieke aandacht voor moderne technologie in relatie tot kunst en de vormen en logica achter constructies. Denk aan programmeren, gameontwikkeling, webdesign, technisch ontwerpen, fotografie, tekenen in perspectief en architectuur. Een voorbeeldproject uit het eerste leerjaar op Descart is het zelf maken (solderen) van een kleine elektronische schakeling: een mini-synthesizer.

Thema-onderwijs

Een van de belangrijkste speerpunten van Descart is het thema-onderwijs. Naast de reguliere lessen werken we met vakoverstijgende, meestal internationaal georiënteerde thema’s. Deze thema’s geven betekenis aan de lesstof bij alle schoolvakken. De nadruk ligt op creativiteit, het leren van onderzoeksstrategieën, en het leren stellen van kritische vragen. Ook bij het thema-onderwijs zal het kunstanalytisch vermogen van de leerlingen worden aangesproken als er ook bruggen worden geslagen naar de verschillende schoolvakken. Bij thema’s horen ook excursies, workshops en gastsprekers. Het thema-onderwijs heeft een cyclus van ongeveer acht weken, waarin telkens een ander thema centraal staat zoals robotica, filosofie en duurzaamheid. Alle themawerk verzamel je in je eigen kunstportfolio, dat steeds meegaat naar het volgende leerjaar. De thema’s worden afgesloten met een themasluiting, waarbij de leeropbrengsten aan ouders worden gepresenteerd.

Heb je belangstelling?

Kom dan naar onze informatieavond.

Op het Gregorius College heerst een gezellige en persoonlijke sfeer met een sterk en betrokken docententeam. Leerlingen gaan jaarlijks op werkweek met een reis naar Rome in de bovenbouw als hoogtepunt, er zijn sporttoernooien, er is jaarlijks de alom geprezen Gregoriusshow in de Stadsschouwburg en nog veel meer.

Heb je vragen? Kijk dan op Descart veelgestelde vragen.