Leerlingen van Descart bouwen aan hun identiteit via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succesvol leren.


Descart schrijf je toch Descartes?!

De school heet Descart (spreek uit Des-Kart). Descart is geen vernoeming. DeScArt staat voor design, science en art. De naam Descart is ook een knipoog naar de vooruitstrevende wiskundige en filosoof René Descartes.
Is Descart een vooropleiding voor een vervolgstudie in de kunst?

Nee hoor! Naast het eindexamen in muziek, toneel, dans of beeldende kunst is Descart een volwaardige opleiding met alle profielen. Naast het vak kunst dat alle leerlingen volgen, biedt Descart ook het volledige reguliere onderwijsprogramma aan. Op Descart halen leerlingen een vwo- of havo-diploma die toegang biedt tot vervolgopleidingen op de universiteit of hogeschool. Het Gregorius richt zich op een brede vorming waarmee leerlingen worden voorbereid op alle mogelijke vervolgopleidingen. Het vak kunst wordt aangeboden als een extra verrijking naast de overige schoolvakken.


Welke niveaus bieden jullie aan?

Op Descart start je – afhankelijk van het advies van je basisschool – in een eerste klas vwo, in een havo/vwo brugklas, of in de havo-kansklas (mavo/havo niveau). We hanteren een tweejarig brugperiode. Tijdens de brugperiode werken leerlingen om te ontdekken en om te laten zien wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Na het eerste en na het tweede leerjaar wordt voor alle leerlingen gekeken op welk niveau zij in het volgende leerjaar op hun plek zijn.


Biedt Descart ook een gymnasiumklas?

Wij zijn ons er zeer van bewust dat er veel leerlingen zullen twijfelen tussen gymnasium of Descart.

Beide middelbare scholen bieden rijk onderwijs met als doel een brede vorming. Op een gymnasium starten leerlingen al in het eerste jaar met een klassieke taal en doen uiteindelijk daar ook eindexamen in. Op Descart starten leerlingen al in het eerste jaar met kunstanalyse en doen uiteindelijk daar ook eindexamen in. Kunst, in combinatie met het vak levensbeschouwing, maar ook de aandacht op Descart voor bijvoorbeeld filosofie, heeft duidelijke raakvlakken met de klassieke ontwikkeling zoals een gymnasium dat biedt.

Ook de reis naar Rome op Descart met een bezoek aan de Santa Maria Maggiore, het Colosseum, de Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Vaticaanstad, de Sint Pieter, Caravaggio’s in de San Luigi en nog veel meer, heeft overeenkomsten met wat het onderwijs op een categoraal gymnasium te bieden heeft.

Veel overeenkomsten, maar het accent op Descart ligt wel anders. Op Descart staan we voor de creatieve ontwikkeling in het doen en het kijken als basis voor innovatief denken en een onderzoekende houding. Juist door te specialiseren en keuzes te maken, zijn we goed in wat we wel doen. De vakken Latijn en Grieks zullen niet in het vaste curriculum op Descart zitten.

De stad Utrecht heeft twee gymnasia voor kinderen die graag de focus (naast de reguliere vakken) willen leggen op de klassieke talen. Op Descart vinden we het juist belangrijk dat leerlingen anders kijken en anders denken toepassen in het anders doen. Dit gebeurt (naast de reguliere lessen) ook op één vaste middag in de week in ateliers, studio’s en bèta-labs waar leerlingen keuze krijgen tussen allerlei activiteiten. Denk hierbij aan dingen als raket bouwen, fotografie, etcetera. Het is goed denkbaar dat in het aanbod op Studio Gregorius ook een oriëntatie op de klassieke talen zal voorkomen. Het aanbod is steeds per halfjaar (twee kwartalen) en steeds afhankelijk van de vraag vanuit onze leerlingen en wat wij vinden dat goed past in onze onderwijsvisie.

Op een gymnasium halen leerlingen een gewoon vwo-diploma, er bestaat immers geen ‘gymnasiumdiploma’ in Nederland. Precies hetzelfde diploma als op Descart. Het enige verschil is dat er veel uren onderwijstijd worden besteed aan de klassieke talen. Die uren onderwijstijd vullen wij anders in. Voor toekomstige leerlingen die twijfelen tussen gymnasium of Descart ligt daar een keuze: wil je graag Latijn en Grieks leren. Of wil je naar een school waar design, science en art centraal staan?


Wat is de rol van ICT op Descart?

ICT is een middel en geen doel op Descart. Wij zien computergebruik als aanvulling op de leermaterialen, en niet als vervanging van boek, schrift en pen. De docent is de onderwijzer.Moet ik auditie doen? Is er loting?

Op Descart hoef je geen auditie te doen, je moet vooral graag willen. Aanleg of een (voor)opleiding in de kunstdisciplines is geen vereiste. In 2020 hebben we alle kinderen die zich in de eerste ronde hadden aangemeld voor Descart (havo en vwo) kunnen plaatsen.

Op Descart stimuleren we creativiteit maar we leiden leerlingen niet op tot kunstenaar. Het gaat erom dat leerlingen hun blikveld verruimen, ontdekken hoe ze zelfbewust in het leven kunnen staan en altijd op zoek kunnen naar nieuwe oplossingen. Descart biedt de gereedschappen om zo naar verschillende vragen of problemen te kijken. We verwachten dat je hiervoor openstaat.


Is er op het Gregorius ook aanbod voor de bèta-profielen?

Jazeker! Op het Gregorius bieden we modern onderwijs dat STEM (science, technology, engineering en mathematics) combineert met arts: ‘STEAM’! We hanteren een benadering voor ons onderwijs waarbij we vakken combineren met kunst. Onze leerlingen leren de wetenschappelijke inhoud met gebruik van expressie en de ambacht van kunst.

Het vak steam staat voor science, technology, engineering, arts & mathematics. Dit vak sluit aan bij waar Descart voor staat en krijgen de leerlingen in het eerste en het tweede jaar (de brugperiode) op het lesrooster.


Het eindexamenvak kunst, kan dat ook in de natuurprofielen?

Ja! In ieder profiel kiest een leerlingen zijn/haar vakkenpakket. Het vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk (school)deel, een profieldeel en een keuzedeel. Het vak kunst valt op het Gregorius in het schooldeel. Het profiel natuur en techniek, met vakken als wiskunde, natuurkunde en scheikunde, krijgt daarom op het Gregorius ook als verrijking het kunstvak in het vakkenpakket. Het kunst-examenvak kan muziek, drama, dans of beeldende vormgeving zijn.


Wat is design? Wat is science? Wat is art?

Science gaat over de natuurlijke wereld en bevat gecontroleerde experimenten en wetenschappelijke analyse. Het betreft waarden als objectiviteit en rationaliteit. Kunst gaat over de menselijke ervaring, gewaardeerd om schoonheid of emotionele kracht. Design gaat over de kunstmatige wereld en bevat modelvorming en synthese en het ontwerp is gericht op bruikbaarheid en vindingrijkheid.


Thema’s? Wat moet ik mij daarbij voorstellen?

Per schooljaar werken we in vier kwartalen. Per kwartaal staat een ander vakoverstijgend thema centraal. De thema’s hebben een internationaal karakter en sommige onderdelen worden in het Engels aangeboden. De thema’s vormen de basis voor het portfolio. In het portfolio gaat het om ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’, om persoonsvorming en ontwikkeling, reflectie, onderzoek, soft skills, samenwerken, presenteren, verantwoordelijkheid, groei, zelfstandigheid, eigenheid, creativiteit, originaliteit, verbinding, lef, initiatief, etc.


Welke vakken volgen leerlingen in het eerste leerjaar?

De vakken in het eerste leerjaar zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Frans, steam, levensbeschouwing, muziek, beeldende vormgeving, dans, drama, lichamelijke opvoeding. Hiernaast hebben alle leerlingen een mentorles en de Studio Gregorius.


Hoe meld ik mij aan voor Descart?

Via je eigen basisschool meld je je in maart aan voor het St-Gregorius College, Descart.


Kunnen leerlingen het huiswerk (onder begeleiding) ook op school maken?

Op Descart hebben we een studiehuis op school. Dit is onderdeel van onze onderwijsvisie. Het studiehuis is een plek op school waar leerlingen verplicht een paar uur per week geconcentreerd in rust en zonder afleiding aan de slag gaan. Bij ons studiehuis is geen inhoudelijke begeleiding, wel toezicht en controle. De inhoudelijke begeleiding gebeurt in de vaklessen.

Daarnaast hebben we een jarenlange samenwerking met Klasse-Educatie. Zij verzorgen bij ons op school tegen betaling huiswerkbegeleiding. Dit is ook voor extra inhoudelijke hulp bij bepaalde vakken.


Is er ook sport?

Uiteraard! Alle leerlingen op het Gregorius krijgen gewoon het vak lichamelijke opvoeding, we hebben sportdagen en doen mee met (internationale) sporttoernooien.


Wat is Studio Gregorius?

We vinden het belangrijk dat leerlingen anders kijken en anders denken toepassen in het anders doen. Dat gebeurt op één vaste middag in de week (vrijdag 14.30 – 16.10 uur) in ateliers, studio’s en bèta-labs. Leerlingen schrijven zich per halfjaar (twee kwartalen) in voor een activiteit uit het aanbod. Uiteraard is het aanbod gericht op design, science & art.


Hoe zit het met de vrijeschool?

Descart en Waldorf Utrecht hebben duidelijke verschillen maar werken nauw samen en vormen samen als één schoolgemeenschap: het St-Gregorius College. Er is één rector en management team voor beide scholen, er is overlap in de docenten en beide scholen profiteren van de projecten, expertise en faciliteiten van de andere school.


Heeft u een andere vraag?

Stel gerust uw vraag via het formulier hieronder.