Leerlingen van Descart bouwen aan hun identiteit via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succesvol leren.


Descart schrijf je toch Descartes?!

De school heet Descart (spreek uit Des-Kart). DeScArt staat voor design, science en art. De naam Descart is ook een knipoog naar de vooruitstrevende wiskundige en filosoof René Descartes.


Is Descart een vooropleiding voor een vervolgstudie in de kunst?

Nee hoor! Naast het eindexamen in muziek, toneel, dans of beeldende kunst is Descart een volwaardige opleiding met alle profielen. Naast het vak kunst dat alle leerlingen volgen, biedt Descart ook het volledige reguliere onderwijsprogramma aan. Op Descart halen leerlingen een vwo- of havo-diploma dat toegang biedt tot vervolgopleidingen op de universiteit of hogeschool. We richten ons op een brede vorming waarmee leerlingen worden voorbereid op alle mogelijke vervolgopleidingen. Het vak kunst wordt aangeboden als een extra verrijking naast de overige schoolvakken.


Welke niveaus bieden jullie aan?

Op Descart bieden we de eindexamens vwo en havo. Op Descart start je – afhankelijk van het advies van je basisschool – in een eerste klas vwo (plaatsingsadvies gymnasium- of vwo-niveau) of in een vwo/havo brugklas (plaatsingsadvies havo of havo/vwo niveau). We hanteren een tweejarig brugperiode. Tijdens de brugperiode werken leerlingen om te ontdekken en om te laten zien wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Na het eerste en na het tweede leerjaar wordt voor alle leerlingen gekeken op welk niveau zij in het volgende leerjaar op hun plek zijn.


Heeft Descart ook een gymnasiumklas?

Veel leerlingen in groep 8 twijfelen tussen een gymnasium of Descart. Beide middelbare scholen bieden rijk onderwijs met als doel een brede vorming. Op een gymnasium starten leerlingen al in het eerste jaar met een klassieke taal en doen uiteindelijk daar ook eindexamen in. Op Descart starten leerlingen al in het eerste jaar met kunstbeschouwing en kunstanalyse en doen uiteindelijk daar ook eindexamen in. Kunst, in combinatie met het vak antropologie, heeft duidelijke raakvlakken met de klassieke ontwikkeling zoals een gymnasium dat biedt.

Ook de reis naar Rome op Descart met een bezoek aan de Santa Maria Maggiore, het Colosseum, de Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Vaticaanstad, de Sint Pieter, Caravaggio’s in de San Luigi en nog veel meer, heeft overeenkomsten met wat het onderwijs op een categoraal gymnasium te bieden heeft.

Veel overeenkomsten, maar het accent op Descart ligt wel anders. Op Descart staan we voor de creatieve ontwikkeling in het doen en het kijken als basis voor innovatief denken en een onderzoekende houding. Juist door te specialiseren en keuzes te maken, zijn we goed in wat we doen. De vakken Latijn en Grieks zitten niet in het curriculum op Descart.

De stad Utrecht heeft twee gymnasia voor kinderen die graag de focus (naast de reguliere vakken) willen leggen op de klassieke talen. Op Descart vinden we het juist belangrijk dat leerlingen anders kijken en anders denken toepassen in het anders doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het vak steam (science, technology, engineering, arts, mathematics) en dit gebeurt ook (naast de reguliere lessen) op één vaste middag in de week in ateliers, studio’s en bèta-labs waar leerlingen keuze krijgen tussen allerlei activiteiten. Denk hierbij aan dingen als raket bouwen, coderen, toneel, dj-en, singer-songwriter, architectuur, fotografie, et cetera. Het studio-aanbod is steeds per halfjaar (twee kwartalen) en steeds afhankelijk van de vraag vanuit onze leerlingen en wat wij vinden dat goed past in onze onderwijsvisie.

Op een gymnasium halen leerlingen een gewoon vwo-diploma, er bestaat immers geen ‘gymnasiumdiploma’ in Nederland. Precies hetzelfde diploma als op Descart. Het enige verschil is dat op het gymnasium veel uren onderwijstijd opgaat aan Grieks en Latijn. Die uren onderwijstijd vullen wij anders in. Voor toekomstige leerlingen die twijfelen tussen gymnasium of Descart ligt daar een keuze: wil je graag Latijn en Grieks leren. Of wil je naar een school waar design, science en art centraal staan?


Wat is de rol van ICT op Descart?

Alle leerlingen van Descart hebben een eigen laptop die ze dagelijks gebruiken. ICT is een middel en geen doel op Descart. Wij zien computergebruik als aanvulling op de leermaterialen, en niet als vervanging van boek, schrift en pen.


Moet ik auditie doen?

Nee. Op Descart hoef je geen auditie te doen, je moet vooral graag willen. Aanleg of een (voor)opleiding in de kunstdisciplines is geen vereiste.

Op Descart stimuleren we creativiteit maar we leiden leerlingen niet op tot kunstenaar. Het gaat erom dat leerlingen hun blikveld verruimen, ontdekken hoe ze zelfbewust in het leven kunnen staan en altijd op zoek kunnen naar nieuwe oplossingen. Descart biedt de gereedschappen om zo naar verschillende vragen of problemen te kijken. We verwachten dat je hiervoor openstaat.


Wat is het aanbod voor de bèta-profielen?

Op Descart krijg je modern bèta-onderwijs in de vorm van het vak STEAM. STEAM staat voor science, technology, engineering, arts & mathematics. Het is een combinatie van het internationale STEM-curriculum met kunst. In STEAM ontdek je de wetenschappelijke inhoud met gebruik van expressie en de ambacht van kunst.

Je krijgt STEAM in de eerste en tweede klas. Vanaf de derde klas volg je natuurkunde en scheikunde. Je kan eindexamen doen in alle profielen, dus ook in het profiel natuur en techniek en het profiel natuur en gezondheid.


Het eindexamenvak kunst, kan dat ook in de natuurprofielen?

Ja! In ieder profiel kiest een leerlingen zijn/haar vakkenpakket. Het vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk (school)deel, een profieldeel en een keuzedeel. Het vak kunst valt op het Desccart in het schooldeel. Het profiel natuur en techniek, met vakken als wiskunde, natuurkunde en scheikunde, krijgt daarom op Descart ook als verrijking het kunstvak in het vakkenpakket. Het kunst-examenvak kan muziek, drama, dans of beeldende vormgeving zijn.


Wat is design? Wat is science? Wat is art?

Science gaat over de natuurlijke wereld en bevat gecontroleerde experimenten en wetenschappelijke analyse. Het betreft waarden als objectiviteit en rationaliteit. Kunst gaat over de menselijke ervaring, gewaardeerd om schoonheid of emotionele kracht. Design gaat over de kunstmatige wereld en bevat modelvorming en synthese en het ontwerp is gericht op bruikbaarheid en vindingrijkheid.


Thema’s, wat moet ik mij daarbij voorstellen?

Per schooljaar werken we in vier kwartalen van (ongeveer) tien weken. Per kwartaal staat een ander vakoverstijgend thema centraal. De thema’s hebben een internationaal karakter en sommige onderdelen worden in het Engels aangeboden. De thema’s vormen de basis voor het portfolio. In het portfolio gaat het om ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’, om persoonsvorming en ontwikkeling, reflectie, onderzoek, soft skills, samenwerken, presenteren, verantwoordelijkheid, groei, zelfstandigheid, eigenheid, creativiteit, originaliteit, verbinding, lef, initiatief, etc.


Welke vakken volgen leerlingen in het eerste leerjaar?

De vakken in het eerste leerjaar zijn: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, Frans, steam, muziek, beeldende vormgeving, dans, drama en lichamelijke opvoeding. Hiernaast hebben alle leerlingen mentorlessen, studiehuisuren en de Studio’s.


Hoe meld ik mij aan voor Descart?

Via je eigen basisschool meld je je aan voor Descart, onderdeel van het St-Gregorius College.


Kunnen leerlingen huiswerk ook op school maken?

Op Descart hebben we een studiehuis op school. Dit is onderdeel van onze onderwijsvisie. Het studiehuis is een plek op school waar leerlingen verplicht een paar uur per week geconcentreerd in rust en zonder afleiding aan de slag gaan. Bij ons studiehuis is geen inhoudelijke begeleiding, wel toezicht en controle. De inhoudelijke begeleiding gebeurt in de vaklessen.

Daarnaast hebben we een jarenlange samenwerking met Klasse-Educatie. Zij verzorgen bij ons op school tegen betaling huiswerkbegeleiding. Dit is ook voor extra inhoudelijke hulp bij vakken.


Is er ook sport?

Uiteraard! Alle leerlingen op Descart krijgen gewoon het vak gymnastiek. We hebben sportdagen en doen mee met (internationale) sporttoernooien. In het eerste schooljaar start je zelfs met 4 uur gymnastiek per week. En je kan eindexamen doen in het vak Bewegen, sport en maatschappij.


Wat is de verhouding jongens/meisjes op Descart?

Op Descart zitten iets meer meisjes dan jongens, momenteel is 60% van onze leerlingen een meisje.


Wat is Studio Gregorius?

We vinden het belangrijk dat leerlingen anders kijken en anders denken toepassen in het anders doen. Dat gebeurt op één vaste middag in de week (vrijdag 14.30 – 16.10 uur) in ateliers, studio’s en bèta-labs. Leerlingen schrijven zich per halfjaar (twee kwartalen) in voor een activiteit uit het aanbod. Uiteraard is het aanbod gericht op design, science & art.


Hoe zit het met de vrijeschool?

Descart en Waldorf Utrecht hebben duidelijke verschillen maar werken nauw samen en vormen samen één schoolgemeenschap: het St-Gregorius College.


Heeft u een andere vraag?

Stel gerust uw vraag via het formulier hieronder.