Elk jaar is de decorbouwclub druk bezig voor de show.