Wat doet een decaan voor mijn kind?

De decaan is een persoonlijke begeleider van de leerling bij de keuze van het vakkenpakket. De decaan helpt de leerling bovendien, in samenspraak met de ouders, een beroep of een vervolgstudie te kiezen. 

Wie zijn de decanen?

Voor de havo en het vwo zijn er twee decanen: de heer R. de Ligt en de heer K. Danhof. U kunt contact met hen opnemen via e-mail: r-deligt@gregorius.nl en  k-danhof@gregorius.nl.
Voor de mavo is mevrouw Erna Klaassen de decaan. U kunt contact met haar opnemen via het volgende mailadres: e-klaassen@gregorius.nl.

Keuzeweb

Iedere leerling die studeert voor een vwo-, havo- of mavo-diploma, gaat zich oriënteren op een vervolgopleiding. De persoonlijke bevindingen van het keuzeproces worden verzameld in een eigen portfolio. Dit portfolio omvat het gehele keuzeproces vanaf klas 3 (voor mavo vanaf klas 1) tot aan het behalen van het diploma en wordt samengesteld door de leerling. Daarbij gebruiken we de methode Keuzeweb. U kunt deze methode bereiken via DecanenNet havo-vwo door HIER te klikken en DecanenNet mavo door HIER te klikken.

Keuzeformulieren vwo, havo en mavo

Klik hier voor het keuzeformulier vwo 2020-2021.
Klik hier voor het keuzeformulier havo 2020-2021.
Klik hier voor het keuzeformulier mavo 2020-2021.

Vwo 3

In de derde klassen van het vwo ligt de nadruk op het kiezen van het vakkenpakket en het juiste profiel (Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid of Natuur en techniek). Daartoe hebben de decanen verschillende activiteiten. Aan het begin van het schooljaar zijn er twee klassikale decaanlessen. Op de ouderavond (medio september) geven de decanen voorlichting aan de ouders. Vanaf december heeft iedere leerling een gesprek met zijn/haar decaan. Deze gesprekken gaan over de wensen, dromen en kwaliteiten van de leerling en we kijken naar de voorkeur voor te kiezen vakken. In januari is er Kies Verstandig. Op deze dag geven bovenbouwdocenten voorlichting over hun vak. In april kiest iedere leerling van vwo 3 een richting: de Maatschappijstroom of de Natuurstroom. Elke stroom kent een aantal verplichte vakken en twee keuzevakken. In vwo 4 wordt de keuze verder bepaald; in april ligt het vakkenpakket voor vwo 5 en 6 definitief vast.

Vwo 4-5-6

De leerlingen van vwo 4-5-6 zijn in klas 3 gestart met hun digitale portfolio en gaan hier in de bovenbouw mee verder. Tijdens een decaanles in november wordt uitgelegd welke handelingsdelen ze voor OVO (oriëntatie op vervolgonderwijs) doen en wat daarvoor nodig is. Deze handelingsdelen staan omschreven in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Zo kunnen ze open dagen bezoeken en meelopen met een student op het HBO of de universiteit. Ook bezoeken de leerlingen de voorlichtingsavond door oud-leerlingen, die in november plaatsvindt: een uitgelezen moment om de ervaringen van oud-leerlingen in het vervolgonderwijs te horen. In januari wordt de jaarlijkse STUVO (studie-voorlichting) gehouden. Op deze dag presenteren HBO’s en universiteiten zich aan onze havo 4- en vwo 5-leerlingen. Een prima gelegenheid om goed rond te kijken bij de verschillende opleidingen.

In vwo 6 kiezen alle leerlingen hun vervolgopleiding. Zij gaan naar minstens één open dag en regelen minimaal één meeloopdag aan een HBO of universiteit of bij een persoon die een beroep uitoefent dat zij interessant vinden. Ook worden ze gewezen op de aanmeldingsprocedure van matching en selectie op de universiteit. In september is er een ouderavond waarbij er aandacht is voor de rol van de ouders in het aanmeldings- en keuzeproces.

Naast klassikale decaanlessen biedt de school een keur aan voorlichtingsactiviteiten. Een voorbeeld daarvan is de Rectors League waarbij hoogleraren van de Universiteit Utrecht colleges geven over aspecten van hun vakgebied en Student in de klas, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Havo 3

In de derde klassen van de havo ligt de nadruk op het kiezen van het vakkenpakket en het juiste profiel (Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij, Natuur en gezondheid of Natuur en techniek). Daartoe hebben de decanen verschillende activiteiten. Aan het begin van het schooljaar zijn er twee klassikale decaanlessen. Op de ouderavond (medio september) geven de decanen voorlichting aan de ouders. Vanaf december heeft iedere leerling een gesprek met zijn/haar decaan. Deze gesprekken gaan over de wensen, dromen en kwaliteiten van de leerling en we kijken naar de voorkeur voor te kiezen vakken. In januari is er Kies Verstandig. Op deze dag geven bovenbouwdocenten voorlichting over hun vak. In april kiest iedere leerling zijn vakkenpakket.

Havo 4 en 5

De leerlingen van havo 4 zijn in klas 3 gestart met hun digitale portfolio en gaan hier in de bovenbouw mee verder. Tijdens een decaanles in november wordt uitgelegd welke handelingsdelen ze voor OVO (oriëntatie op vervolgonderwijs) doen en wat daarvoor nodig is. Deze handelingsdelen staan omschreven in het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Zo kunnen ze open dagen bezoeken en meelopen met een student op het HBO of de universiteit. Ook bezoeken de leerlingen de voorlichtingsavond door oud-leerlingen, die op de laatste vrijdag in november plaatsvindt: een uitgelezen moment om de ervaringen van oud-leerlingen in het vervolgonderwijs te horen. In januari wordt de jaarlijkse STUVO (studie-voorlichting) gehouden. Op deze dag presenteren HBO’s en universiteiten zich aan onze havo 4- en vwo 5-leerlingen. Een prima gelegenheid om goed rond te kijken bij de verschillende opleidingen.

In havo 5 kiezen alle leerlingen hun vervolgopleiding. Zij gaan naar minstens één open dag en regelen minimaal één meeloopdag aan een HBO of universiteit of bij een persoon die een beroep uitoefent dat zij interessant vinden. Ook worden ze gewezen op de aanmeldingsprocedure van matching en selectie in het HBO. In oktober is er een ouderavond waarbij er aandacht is voor de rol van de ouders in het aanmeldings- en keuzeproces.

Naast klassikale decaanlessen biedt de school een keur aan voorlichtingsactiviteiten. Een voorbeeld daarvan is de Rectors League waarbij hoogleraren van de Universiteit Utrecht colleges geven over aspecten van hun vakgebied en Student in de klas, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Stageovereenkomst voor mavo-leerlingen

Stageovereenkomst voor mavo-leerlingen klik hier.