Op het St-Gregorius College doen veel leerlingen eindexamen kunst; in het schooljaar 2018-2019 doet ruim 50% van onze vwo-kandidaten eindexamen in het kunstvak beeldend of muziek. Enkele voorbeelden hiervan zijn onze cultuurdagen, de schoolband, Romereis, alom geprezen Gregoriusshow in de Stadsschouwburg, onze deelname aan het Junior filmfestival en figureren in de serie SKAM van de NPO.

Kunst levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, kunst verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld en helpt om ruim en origineel te denken. Op deze manier levert het Gregorius een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed wereldburgerschap. Creativiteit is belangrijk voor onze kenniseconomie; als je creatief bent, kan je verrassende en zinvolle oplossingen verzinnen of met vernieuwende mooie ideeën komen. Veel functies die de leerlingen in hun carrière zullen beoefenen, kennen we nu nog helemaal niet. Daarom is het belangrijk dat we flexibele mensen opleiden die hebben geleerd om te experimenteren en zichzelf een leven lang zullen blijven ontwikkelen.

In de vrijeschool-leerroute wordt de leerstof op kunstzinnige wijze verwerkt. Dit betekent dat je de aangeleerde kennis en vaardigheden met je hele lijf ervaart en dat die niet alleen in je hoofd blijven zitten. De leerstof past bij je leeftijd, wordt met het hoofd geleerd, maar ook op kunstzinnige wijze verwerkt. Dit doen we met tekenen, schilderen, toneel, muziek of het bewerken van verschillende materialen. Hierdoor krijgt de leerstof een wezenlijke betekenis waardoor je de stof beter onthoudt en kunt gebruiken.

In onze internationale leerroute wordt in ieder blok gewerkt aan vakoverstijgende – vaak kunst gerelateerde – thema’s. Zo schrijf je bijvoorbeeld voor het thema ‘Cultureel Utrecht’ bij muziek een rap over je stad en ga je met godsdienst naar de Domtoren en Domkerk. Voor Engels maak je voor het thema ‘Subuculturen’ een vlog en ga je voor het thema ‘Millennium Doelen’ bij aardrijkskunde speechen. Elk thema wordt met een speciale themadag afgesloten waarop we de resultaten van het project aan elkaar presenteren of speciale workshops volgen die met het thema te maken hebben.