Alle leerlingen op Descart volgen het vak kunst vanaf het eerste leerjaar tot en met het eindexamen. Leerlingen op Descart kiezen muziek, drama, dans en/of beeldende vorming.

Kunst algemeen

Kunst algemeen behandelt de algemene theorie (cultuurgeschiedenis) van beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans en theater. Aan de hand van zes invalshoeken bestudeert de leerling zes onderwerpen. Deze invalshoeken en onderwerpen staan in het examenprogramma. Voorbeelden invalshoeken: Kunst en religie; Kunst en esthetica; Kunst, wetenschap en techniek. Voorbeelden onderwerpen: de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw; de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw; de massacultuur vanaf 1950. Kunst algemeen wordt afgesloten met een centraal examen.

Examenprogramma kunst algemeen havo
Examenprogramma kunst algemeen vwo

Creatieve ontwikkeling

Kunst levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, kunst verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld en helpt om ruim en origineel te denken. Op deze manier levert het Gregorius een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed wereldburgerschap. Creativiteit is belangrijk voor onze kenniseconomie; als je creatief bent, kan je verrassende en zinvolle oplossingen verzinnen of met vernieuwende mooie ideeën komen. Veel functies die de leerlingen in hun carrière zullen beoefenen, kennen we nu nog helemaal niet. Daarom is het belangrijk dat we flexibele mensen opleiden die hebben geleerd om te experimenteren en zichzelf een leven lang zullen blijven ontwikkelen.