In de bovenbouw van havo/vwo kunnen leerlingen kiezen voor een kunstvak als examenvak. Op het St-Gregorius College doen veel leerlingen eindexamen kunst; in het schooljaar 2018-2019 doet ruim 50% van onze vwo-kandidaten eindexamen in het kunstvak beeldend of muziek. Belangrijke onderdelen van ons kunstonderwijs zijn onze cultuurdagen, de schoolband, de Romereis, de alom geprezen Gregoriusshow in de Stadsschouwburg, onze deelname aan het Junior filmfestival en de decorbouwploeg.

Het vak kunst bestaat uit kunst algemeen en kunst beeldende vormgeving of kunst muziek.

Kunst algemeen

Kunst algemeen behandelt de algemene theorie (cultuurgeschiedenis) van beeldende kunst en vormgeving, muziek, dans en theater. Aan de hand van zes invalshoeken bestudeert de leerling zes onderwerpen. Deze invalshoeken en onderwerpen staan in het examenprogramma. Voorbeelden invalshoeken: Kunst en religie; Kunst en esthetica; Kunst, wetenschap en techniek. Voorbeelden onderwerpen: de cultuur van de kerk in de elfde tot en met veertiende eeuw; de burgerlijke cultuur van Nederland in de zeventiende eeuw; de massacultuur vanaf 1950. Kunst algemeen wordt afgesloten met een centraal examen.

Examenprogramma kunst algemeen havo
Examenprogramma kunst algemeen vwo

Creatieve ontwikkeling

Kunst levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de creativiteit van kinderen, kunst verrijkt kinderen in hun kijk op de wereld en helpt om ruim en origineel te denken. Op deze manier levert het Gregorius een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van goed wereldburgerschap. Creativiteit is belangrijk voor onze kenniseconomie; als je creatief bent, kan je verrassende en zinvolle oplossingen verzinnen of met vernieuwende mooie ideeën komen. Veel functies die de leerlingen in hun carrière zullen beoefenen, kennen we nu nog helemaal niet. Daarom is het belangrijk dat we flexibele mensen opleiden die hebben geleerd om te experimenteren en zichzelf een leven lang zullen blijven ontwikkelen.

Vrije school

In de vrijeschool-leerroute wordt de leerstof op kunstzinnige wijze verwerkt. Dit betekent dat je de aangeleerde kennis en vaardigheden met je hele lijf ervaart en dat die niet alleen in je hoofd blijven zitten. De leerstof past bij je leeftijd, wordt met het hoofd geleerd, maar ook op kunstzinnige wijze verwerkt. Dit doen we met tekenen, schilderen, toneel, muziek of het bewerken van verschillende materialen. Hierdoor krijgt de leerstof een wezenlijke betekenis waardoor je de stof beter onthoudt en kunt gebruiken.

Internationaal

In onze internationale leerroute wordt in ieder blok gewerkt aan vakoverstijgende – vaak kunstgerelateerde – thema’s. Zo schrijf je bijvoorbeeld voor het thema ‘Cultureel Utrecht’ bij muziek een rap over je stad en ga je met godsdienst naar de Domtoren en Domkerk. Voor Engels maak je voor het thema ‘Subuculturen’ een vlog. Voor het thema ‘Millennium Goals’ bij aardrijkskunde leer je hoe je een goede speech houdt over dit onderwerp. Elk thema wordt met een speciale themadag afgesloten waarop we de resultaten van het project aan elkaar presenteren of speciale workshops volgen die met het thema te maken hebben.