Het St-Gregorius College verzorgt in leerjaar 1 de Brede School Academie (BSA). Dit is géén gewone school, maar een inspirerende plek waar kinderen de kans krijgen hun leerpotentie waar te maken. De BSA is bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent, waarvan de beheersing van de Nederlandse taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie. Om het onmiskenbare talent van deze kinderen tot volle bloei te laten komen, biedt de BSA een intensief naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan. Tegelijkertijd stimuleert de BSA een intellectuele cultuur van nieuwsgierigheid, plezier in leren en stelt de BSA hoge eisen aan inzet en prestaties. De gedachte hierachter is dat talent niet alleen een kwestie is van kunnen, maar ook van willen en doorzetten.